Hoppa till innehållet

Mobil och effektiverad öppenvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 15-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsgruppen tillhandhåller effektiverad psykiatrisk öppenvård för patienter som hänvisas från boendeserviceenheter och öppen eller sluten psykiatrisk vård. Målgruppen är patienter som upprepade gångerinte engagerat sig i öppen vård, lider av upprepade psykoser, schizofreni eller schizoaffektivt syndrom, när andra vårdmetoder har konstaterats vara otillräckliga. Vården planeras flexibelt utifrån patientens individuella behov och genomförs i patientens egen boendemiljö.

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 16, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
Tfn. 09 3106 3734
Fax: –
Karta och trafikförbindelser02.12.2020 10:43