Suoraan sisältöön

Gruppterapicentralen

Gruppterapicentralen utvecklar och genomför kognitiv-behaviorala gruppterapiprogram som lämpar sig för psykiatriska sjukdomsgrupper och kompletterar patientens övriga vård.

Man uppsöker vården på remiss.

Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 1, 00250 Helsingfors
PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3104 9901
06.12.2019 08:46