Hoppa till innehållet

Nordsjö psykiatri- och missbrukarcentral

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Nordsjö missbrukarpoliklinik

Serviceområde hela Helsingfors
Information tfn 09 3106 1230, kl. 8.15–16

Telefonjour må–on kl. 12–13 tfn 09 3106 2444

Mottagning utan tidsbeställning må–fr kl. 8.30–10.30. 
Bedömning av vårdbehovet samt hänvisning och rådgivning av klienterna i frågor kring missbrukartjänsterna.

Alkoholavvänjningen kan uppsökas utan tidsbeställning och remiss må–on kl. 9–10.30

Kaffegränden 3, 6 vån., 00980 Helsingfors
Karta
PB 6250, 00099 Helsingfors stad
fax 09 3106 2445    

Nordsjö psykiatriska poliklinik

Serviceområde: postnummer 59, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Öppet ma–pe klo 8–16 

Mottagning utan tidsbeställning för de patienter som redan har en vårdrelation må–on kl. 9.30–10.00

Kaffegränden 3, 6 vån., 00980 Helsingfors
Karta
PB 6250, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3105 5550
fax 09 3106 244502.05.2022 16:51