Missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationen

Missbrukarpoliklinikerna är specialiserade på att behandla beroendeproblem i öppen vård. De erbjuder tjänster som gäller behandling av beroendeproblem som har blivit skadliga.

Tjänsterna är avsedda för både missbrukarna själva och deras närstående.

Klienterna kan välja vilken mottagning som helst. För att vården ska lyckas är det viktigt att hålla sig till den valda mottagningen så längre vårdförhållandet varar. Efter att vården har inletts kräver ett byte underhandlingar om flyttning. Ett undantag är grupperna på mottagningarna, i dem kan man delta fritt oberoende av vårdplatsen.

Ungdomsstationen betjänar 
- då en 13-23 -årig ung använder alkohol eller droger, spelar, tillbringar för mycket tid på nätet och har psykiska symtom, 
- då en närstående till den unga använder alkohol eller droger.

Servicen är också avsedd för de ungas föräldrar och anhöriga. Du kan kontakta ungdomsstationen i frågor som gäller familjesituationen, skolgången eller livet i allmänhet.DELA
17.06.2015 13:28