Psykvård

Vid mentala problem får helsingforsare i första hand vård vid sin egen hälsostation. Vid hälsostationen sköts lindriga psykiska problem och livskriser.

Den vårdande läkaren skickar patienten vid behov från hälsostationen till psykiatrisk specialsjukvård. Vid svåra depressionsfall, där det finns risk för självmord samt i de första faserna av en psykossjukdom kan patienten eller hans anhöriga ta kontakt med den psykiatriska polikliniken på sitt område.

Stengårds psykiatriska poliklinik erbjuder svenskspråkig psykiatrisk specialsjukvård i öppna vården för vuxna. HNS har en svenskspråkig psykiatrisk avdelning.

Då hälsostationen eller den psykiatriska polikliniken är stängd sköts brådskande mentalvårdsproblem vid  hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus. 
Öppettider: må - fre kl. 16 - 22, lö - sö kl. 8 - 22.

Brådskande psykiatrisk vård nattetid och på veckosluten:

Helsingfors psykiatriska jour betjänar dygnet runt vid akutmottagningarna på Haartmanska sjukhuset och sjukhuset i Malm.
Kundmeddelande (pdf)

Barn under 16 år
HUCS Barn- och ungdomssjukhuset
Stenbäcksgatan 11
Tel. 09 87 10023DELA
09.01.2017 12:10