Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Hälsostationernas mentalvårds- och missbrukartjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Hälsostationen är din främsta vårdplats i fråga om mentalvård och berusningsmedel. Därifrån kan du vid behov få en remiss till vidare undersökningar och vård.

På hälsostationen vårdas du av ett arbetspar bestående av en läkare och en sjukskötare. På hälsostationen kan du också få tjänster hos en sjukskötare som har specialiserat sig på mental hälsa samt alkohol- och drogprevention. Du hänvisas till skötarens mottagning efter att en hälsovårdare eller läkare först har bedömt vårdbehovet.

Läs mer om tjänsten

Om du behöver brådskande vård kan du komma direkt till hälsostationen på vardagar. Vi rekommenderar dock att du först ringer din hälsostation.

Hälsostationerna

Hälsostationerna är stängda på kvällar och veckoslut. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall hos vuxna vid jouren på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. Hälsocentraljouren för barn finns på Nya Barnsjukhuset.

Mieppi - lågtröskelstöd för psykiskt välbefinnande

Mieppi är ett lågtröskelserviceställe med psyktjänster som betjänar på Kvarnbäckens hälsostation. Mieppis tjänster är avsedda för unga över 13 år och vuxna klienter som bor i Kvarnbäckens, Gårdsbacka eller Stensböle hälsostations områden.

Ta kontakt med Mieppi om du lider av en svår livssituation eller har psykiska problem och önskar få samtalsstöd.

Mentalvårdspunkten Mieppi14.12.2020 15:03