Förebyggande mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete bland vuxna

Andra linjen 4 G, 1 vån. 00530 Helsingfors
Karta och kommunikationsförbindelser
PB 7740, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, växel
Fax 09 3104 2233
kontaktuppgifter

Målet med arbetet är att minska rusmedelsanvändningen och främja den mentala hälsan. 

Man producerar information om skador som orsakas av rusmedelsanvändning, verktyg för att förebygga och kontrollera användningen samt synliggör det förebyggande mentalvårdsarbetet. Klienten får information, verktyg för utvärdering och kamratstöd för att själv åstadkomma en förändring.

Man strävar efter att trygga tillräckligt med arbetsredskap och kunskap för yrkespersonerna. Arbetet främjas också genom olika program på stadsnivå, materialproduktion och projekt samt genom partnerskapsprincipen vilket innebär att man synliggör andra aktörers arbete och medverkar i nätverk.

Arbetet utförs i samarbete med stadens övriga aktörer och organisationer.

Materialbank för förebyggande mentalvårds- och rusmedelsarbete bland vuxna

De som verkar i Helsingforsområdet kan beställa/avhämta materialet gratis hos enheten för förebyggande arbete. För andra är materialet avgiftsbelagt. 

Mer information och beställningar: ety@hel.fi

 DELA
13.04.2018 15:42