Dygnetruntvård

Med dygnetruntvård avses psykiatrisk sjukhusvård samt avvänjningsvård och anstaltsrehabilitering inom missbrukarvården. Dygnetruntvård blir aktuell när metoderna inom öppenvården är otillräckliga.

Via länkarna kan du komma till webbsidor där det berättas närmare om innehållet i respektive vårdform, hur du uppsöker vården samt anges kontaktuppgifter.

Psykiatrisk sjukhusvård

Den psykiatriska sjukhusverksamheten finns Aurora sjukhus område (Nordenskiöldsgatan 20).

Du kan uppsöka psykiatrisk sjukhusvård på läkarremiss eller i brådskande fall via jouren vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus.

Den psykiatriska sjukhusvården tillhandhåller intensifierade undersökningar, vård och rehabilitering till stöd för psykiatrisk öppenvård eller när andra vårdformer är otillräckliga.

Avvänjningsvård

Tjänsterna vid vårdenheterna för anstaltsavvänjning inom missbrukarvården är avsedda för missbrukare vars missbruk inte har kunnat avvänjas med hjälp av tjänsterna inom öppenvården.

Vardagar bedöms behovet av alkoholavvänjningsvård i första hand vid de lokala psykiatri- och missbrukarcentralerna och vid ungdomsstationen. Vid behov kan även hälsostationerna samt jouren vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus skriva ut remisser till avvänjningsvården.

Avvänjningsvården genomförs vid två olika enheter: Malm och Aurora.

Rehabiliterande anstaltsvård

Missbrukarvårdens rehabiliterande anstaltsvård genomförs vid rehabiliteringscentralen i Tervalampi. Rehabiliteringen är avsedd för missbrukare, både män och kvinnor.

Rehabiliteringen kan uppsökas via missbrukarpolikliniken eller ungdomsstationen.  När du kommer till rehabiliteringen behöver du en rehabiliteringsplan och ett placeringsbeslut.
DELA
18.09.2017 12:02