Hoppa till innehållet

Aurorasjukhusets avgiftningsavdelning

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 15, 7. vån.
00250 Helsingfors
PB 6800, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 47918
Visa på kartan

Dals sjukhus

Läkaregatan 8
00250 Helsingfors
+358 9 310 4701
Visa på kartan

Dygnetruntvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Med dygnetruntvård avses psykiatrisk sjukhusvård samt avvänjningsvård och anstaltsrehabilitering inom missbrukarvården. Dygnetruntvård blir aktuell när metoderna inom öppenvården är otillräckliga.

Via länkarna kan du komma till webbsidor där det berättas närmare om innehållet i respektive vårdform och hur du uppsöker vården.

Psykiatrisk sjukhusvård

Den psykiatriska sjukhusverksamheten finns på Aurorasjukhuset (Nordenskiöldsgatan 20).

Du kan uppsöka psykiatrisk sjukhusvård på läkarremiss eller i brådskande fall via jouren vid Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus.

Den psykiatriska sjukhusvården tillhandhåller intensifierade undersökningar, vård och rehabilitering till stöd för psykiatrisk öppenvård eller när andra vårdformer är otillräckliga.

Avvänjningsvård

Tjänsterna vid vårdenheterna för anstaltsavvänjning inom missbrukarvården är avsedda för missbrukare vars missbruk inte har kunnat avvänjas med hjälp av tjänsterna inom öppenvården.

Vardagar bedöms behovet av alkoholavvänjningsvård i första hand vid de lokala psykiatri- och missbrukarcentralerna och vid ungdomsstationen. Vid behov kan även hälsostationerna samt jouren vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus skriva ut remisser till avvänjningsvården.

Avvänjningsvården genomförs vid två olika enheter: Dals sjukhus och Aurorasjukhuset.

Rehabiliterande anstaltsvård

Missbrukarvårdens rehabiliterande anstaltsvård genomförs vid missbrukarrehabiliteringen Luoto. Rehabiliteringen är avsedd för missbrukare, både män och kvinnor.

Rehabiliteringen kan uppsökas via missbrukarpolikliniken eller ungdomsstationen.  När du kommer till rehabiliteringen behöver du en rehabiliteringsplan och ett placeringsbeslut.30.11.2020 13:46