Dagverksamhetscenter

De som vill ha stöd för att förbli alkohol- och drogfria kan delta i aktiviteter och få kamratstöd på dagverksamhetscenter. Verksamheten är öppen, och syftet är att stödja klienterna på deras väg mot en annorlunda livsstil.

Dagverksamhetscentren ger möjligheter att delta i olika grupper, utflykter och evenemang. Där kan man också läsa dagens tidning, dricka en kopp kaffe och använda datorer. Personalen ger stöd, råd och vägledning vid behov.

Man kan komma med i aktiviteterna genom att söka sig till någon av dagverksamhetsenheterna direkt eller tillsammans med den personliga missbrukararbetaren eller en annan hjälpperson.DELA
17.06.2015 12:56