Hoppa till innehållet

Andra tjänster

Psykporten

Psykporten är en samling webbtjänster som främjar psykiskt välbefinnande och samlar information respektive verktyg för medborgarna så att de kan se till sitt välbefinnande. Psykporten för ungdomar och vuxna ger information om psykiska svårigheter och tjänster kring mental ohälsa. De innehåller också metoder för egenvård.

Psykporten

Spelkliniken

Spelkliniken betjänar personer som fått problem på grund av penningspel och närstående till dessa. Den ger även råd till yrkesmänniskor som i arbetet stöter på problematiskt spelande. Alla tjänster är avgiftsfria.23.09.2020 13:21