Suoraan sisältöön

Träning och sysselsättning

arbetsträning i köket

Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscentrum erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.

Stödd sysselsättning

Tjänsten för understödd sysselsättning stödjer sysselsättning av personer med utvecklingsstörning och personer med partiell arbetsförmåga på den öppna arbetsmarknaden i anställningsförhållande.

Kundservice tfn 09 3105 9597. Om numret är upptaget eller vi inte kan svara på ditt samtal, vänligen lämna ett meddelande.DELA
24.06.2019 15:17