Hoppa till innehållet

Träning och sysselsättning

arbetsträning i köket

Enheterna för arbets- och dagverksamhet stängs tills vidare

För att förebygga spridningen av coronaviruset stänger vi tills vidare enheterna för arbets- och dagverksamhet för handikappade. Syftet med stängningen är att skydda personer med gravt handikapp och deras anhöriga samt klienter vid handikappservicens boendeenheter för coronaviruset. Personalen vid enheterna övergår till att trygga boendeenheternas verksamhet och capaciteten inom personlig assistans.

Sofielunds aktivitetscenter har stängt fr.om. 16.3.2020.

Följande enheter har stängt f fr.o.m.17.3.2020:

  • Handikapparbetets enheter Cäpsä, Tölö och Vallgård
  • Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter
  • verksamhetscentren Tanhua, Pasila och Polku
  • Suez dagverksamhet

Till dem, som inte har möjlighet att stanna hemma med anhöriga under stängningen, ordnas ersättande verksamhet i Tanhuas lokaler.


Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscentrum erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.16.03.2020 09:58