Hoppa till innehållet

Hälsa och rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Textmeddelandepåminnelser kan innehålla felaktiga mottagningsplatser

Om du har fått en textmeddelandepåminnelse om en mottagningstid efter 24.4 kan platsen för mottagningen vara felaktig. Den felaktiga mottagningsplatsen syns också i e-tjänsten Maisa.

Om mottagningsplatsen i textmeddelandet skiljer sig från vad som tidigare kommits överens om, är den tidigare överenskomna mottagningsplatsen den korrekta.

Påminnelsemeddelanden har tagits ur bruk i en del tjänster från och med 7.5 så att felaktiga meddelande inte längre skickas.


På polikliniken för personer med utvecklingsstörning utreder man klientens servicebehov och gör undersökningar samt ger utlåtanden i olika skeden av livet. Den centrala serviceformen är planering och ordnande av rehabilitering i samarbete med den personen med utvecklingsstörning samt hans eller hennes familj och närarbetare. 

Läs mer om polikliniken för personer med utvecklingsstörning

I övrigt får personer med funktionsnedsättning tjänster som anknyter till hälsa och rehabilitering via stadens hälsovårdstjänster.03.05.2021 13:39