Hoppa till innehållet

Delaktighet och dagverksamhet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Målet med verksamheten som främjar delaktigheten hos personer med utvecklingsstörning är att erbjuda personer som behöver omfattande och branschövergripande stöd något meningsfullt att göra och innehåll i vardagen.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Målet med dagverksamheten för gravt handikappade är att erbjuda gravt handikappade personer verksamhet som stödjer deras självständighet och främjar social växelverkan.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Läs mer om dagverksamhet för gravt handikappade

Handikapparbetet har utvecklat den virtuella verksamheten

Helsingfors handikapparbete vidareutvecklar sina virtuella tjänster.

Handikapparbetets virtuella tjänster (VIPA) ordnas i grupper och är avsedda för klienter som deltar i arbets- och dagverksamheten, som ordnas av Helsingfors handikapparbete.

Den virtuella verksamheten som tidigare var öppen för alla upphörde den 22 maj.

Digigrupperna är öppna


Mån kl. 12.30–14.00

Tis kl. 9.30–11.00 & 12.30–14.00

Ons kl. 9.30–11.00 & 12.30–14.00

Tor kl. 9.30–11.00

Fre kl. 9.30–11.00 & 12.30–14.00

I grupperna diskuteras bl.a. aktuella teman och funderas på globala värderingar och attityder. I grupperna strävar man också efter att integrera sig i samhället genom att träna inför det eventuella arbetslivet.

I grupperna fokuserar man också på fysiskt och mentalt välmående.

På måndag eftermiddagar ordnas en musikterapitimme.

För att kunna delta i digigruppen behöver klienten en dator, pekplatta eller smarttelefon och internetanslutning.

Handledarna i VIPA hjälper klienterna, deras närmaste och personalen i grupphemmen med alla behövliga tekniska arrangemang.

En video om reglerna i VIPA har gjorts i samarbete med klienterna i verksamhetscentret Cäpsä: Microsoft Teams-etikett för VIPA


Ta kontakt med VIPA!
Tfn 09 310 32262


 17.06.2021 16:31