Hoppa till innehållet

Delaktighet och dagverksamhet

Enheterna för arbets- och dagverksamhet stängs tills vidare

För att förebygga spridningen av coronaviruset stänger vi tills vidare enheterna för arbets- och dagverksamhet för handikappade. Syftet med stängningen är att skydda personer med gravt handikapp och deras anhöriga samt klienter vid handikappservicens boendeenheter för coronaviruset. Personalen vid enheterna övergår till att trygga boendeenheternas verksamhet och capaciteten inom personlig assistans.

Sofielunds aktivitetscenter har stängt fr.om. 16.3.2020.

Följande enheter har stängt f fr.o.m.17.3.2020:

  • Handikapparbetets enheter Cäpsä, Tölö och Vallgård
  • Haavikko utbildnings- och vuxenutbildningscenter
  • verksamhetscentren Tanhua, Pasila och Polku
  • Suez dagverksamhet

Till dem, som inte har möjlighet att stanna hemma med anhöriga under stängningen, ordnas ersättande verksamhet i Tanhuas lokaler.


Målet med verksamheten som främjar delaktigheten hos personer med utvecklingsstörning är att erbjuda personer som behöver omfattande och branschövergripande stöd något meningsfullt att göra och innehåll i vardagen.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Målet med dagverksamheten för gravt handikappade är att erbjuda gravt handikappade personer verksamhet som stödjer deras självständighet och främjar social växelverkan.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Läs mer om dagverksamhet för gravt handikappade 16.03.2020 09:55