Hoppa till innehållet

Boende

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetHandikappservice under coronavirussituationen

Vänligen undvik besök i boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning

På grund av den försämrade coronavirussituationen önskar vi att man skulle besöka boendeenheterna för personer med funktionsnedsättning endast av alldeles nödvändiga skäl.

Uppmaningen till att undvika besök gäller tills vidare från trettondagen den 6 januari 2022.

  • Om besöket är nödvändigt är det maximala antalet besökare två. Vi önskar att besöken är kortvariga.
  • Vi ber att i förväg komma överens med vår personal om ert eventuellt besök till vår boendeenhet. Om du kommer på besök får du varken ha coronasmitta, karantän eller även minsta symtom på luftvägsinfektioner.
  • Besöken är möjliga i klientens rum eller i ett annat, noga avgränsat utrymme. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.
  • Man kan också träffa en anhörig eller närstående på enhetens gård eller annars utomhus. Vi hjälper gärna med detta.
  • Du kan samtala med din anhörig även till exempel elektroniskt eller per telefon. Vi hjälper gärna även med detta.
  • Vi begränsar besök för att kunna skydda de boende och personalen mot coronavirussjukdom. Vi meddelar när besöken fortfarande är möjliga. Vi beklagar situationen.

Personalen ger närmare instruktioner om praktiska arrangemang under besöket och instruktionerna ska absolut följas.

Den epidemiologiska enheten och verksamhetsställets chef meddelar om eventuella coronavirussmittor och exponeringar i våra enheter.


En kvinna laddar diskmaskinen.

Serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är avsett för personer som på grund av sin handikapp eller sjukdom ständigt behöver mycket hjälp med dagliga sysslor under olika tider på dygnet eller i övrigt särskilt mycket, men inte är i behov av anstaltsvård.

Boendeservice enligt lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda erbjuds i grupphem, boendegrupper och stödbostäder. Stöd och hjälp ordnas enligt klientens behov, antingen dygnet runt eller under vissa tider på dygnet.

Socialhandledning vid boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Broschyr för stöd för självständigt boende (pdf)

Köptjänstenheten för handikapparbete

Information om köptjänstenheten för handikapparbete

En ung kvinna i gul klänning sitter i stolen och tittar ut från fönstret.17.12.2021 13:25