Suoraan sisältöön

Tandvård under coronavirustider

Det är säkert att komma till tandvården

För att säkerställa klienternas och personalens säkerhet

 • behandlar vi endast patienter utan luftvägssymtom. Vid tidsbokningen och ankomsten till behandlingen tillfrågas alla klienter huruvida de exponerats för corona.
 • Våra tjänster är ännu indelade i brådskande och nödvändig behandling vars behov utvärderas klientspecifikt med medicinska och odontologiska grunder. Brådskande vård innebär en vård som ska genomföras inom 1–3 dagar. Nödvändig vård innebär en vård som ska genomföras inom 1–2 månader.
 • separata tandkliniker har reserverats för riskgrupperna beträffande coronas allvarliga former.
 • Vår personal har mer mångsidigare skyddsutrustning än vanligt.
 • Innan åtgärderna används munskölj som minskar virusets smittoförmåga.
 • På grund av risken för droppsmitta utförs åtgärderna utan aerosoler som orsakas av tandvårdens roterande instrument och tandstensborttagningsutrustning. I behandlingen används dessutom extra skydd.
 • Ändringar har utförts i väntrummen.
 • inga obehöriga personer bör röra sig på klinikerna. Kunden får endast ha en följeslagare med sig.

Tandvård under undantagstiden

Vi öppnar den icke-akuta vården stegvis. För klienterna innebär detta att vi utifrån bedömningen börjar med den tandvård klienten behöver.

Vård ges på tandklinikerna i Fiskehamnen, Stengård, Malm, Malmgård, Månsas, Kvarnbäcken och Nordsjö samt på enheterna för specialtandvård i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vi öppnar Åggelby tandklinik i juni.

Då epidemin tillåter fortsätter vi på hösten med de icke-brådskande periodiska kontrollerna av barn och unga och den icke-brådskande tandregleringen samt undersökningar och icke-brådskande vård för vuxna.

Kontakt per telefon eller via chatten

All kontakt med tandklinikerna sker endast per telefon eller via chattjänsten. Ingen tidsbokning utförs på tandklinikerna.

Du kan ringa om tider för brådskande och nödvändig vård, boka eller flytta din mottagningstid på nummer 09 3105 1400 mån–tor kl. 7‒18 och fre kl. 7–15. Vi använder återuppringningstjänst.

Du kan avboka din mottagningstid elektroniskt på adressen helsth.terveytesi.fi. Munhälsovårdens chatt har öppet vardagar kl. 8‒15 på adressen  www.hel.fi/hammashoito (betjänar på finska).

Vi kontaktar alla klienter vars mottagningstid skjuts upp. Samtalet kommer från ett obekant nummer/privat nummer.

Jouren för mun- och tandvård

Jouren betjänar på Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Telefonnumret till jouren på kvällar, veckoslut och söckenhelger är 09 471 71110. Ring innan du kommer till jouren så att vi kan bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är. Tidsbokningen håller öppet vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och söckenhelger kl. 8–21.

Brådskande tandvård för personer som insjuknats eller exponerats för coronaviruset samt för personer med symtom i andningsvägarna sker på HUS dit patienten hänvisas via tidsbokningen för Helsingfors stads tandvård.

Munsjukdomarnas nattjour

Munsjukdomarnas nattjour finns på Tölö sjukhus, kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors).

Nattjouren behandlar endast patienter som behöver omedelbar vård och vars vård med medicinska grunder inte kan föras över till jourmottagningen nästa dag kl. 8.00.

Nattjouren arbetar enligt medicinska prioritetsprinciper. Patienten ska ringa Tölö olycksfallsstation om vårdbehovet på tfn 040 621 5699.

Servicesedel

Helsingfors servicesedlar för munhälsovården beviljas alltjämt klienter som inte tillhör de riskgrupper

 • THL fastställt, läs mer på THL:s webbplats
 • Har andningsvägsinfektioner, symtom i andningsvägarna eller har exponerats för coronaviruset.

(En person som exponerats för coronavirussmitta: vistelse utomlands de 14 senaste dygnen eller personer i dennes närstående krets med andningsvägsinfektion/som smittats med coronavirus och personer som satts i karantän av en infektionsläkare.)

Servicesedlar beviljas endast för nödvändig vård. Det går att förlänga giltigheten hos redan beviljade servicesedlar vid behov. Uppsök inte tandvård bokad med servicesedel ifall du har förkylningssymtom.

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel inom mun- och tandhälsovården kan fås vid följande enheter:

 • Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A, 2 vån, rum A12. Informationen har öppet vardagar mån–fre kl. 8–15.15.
 • Centraliserad tidsbeställning, öppet mån–tors kl. 7–18 och fre kl. 7–15, tfn 09 3105 1400.


13.07.2020 16:00