Hoppa till innehållet

Tandvård under coronavirustider


Det är säkert att komma till tandvården

För att säkerställa klienternas och personalens säkerhet

  • Behandlar vi endast patienter utan luftvägssymtom. Vid tidsbokningen och ankomsten till behandlingen tillfrågas alla klienter huruvida de exponerats för corona.
  • Brådskande tandvård för de som har insjuknat i eller exponerats för coronavirus eller som har luftvägssymtom ges i HUS. Tidsbeställningen för Helsingfors stads tandvård hänvisar klienten, tfn 09 310 51400.
  • Separata tandkliniker har reserverats för riskgrupperna beträffande coronas allvarliga former. På grund av detta får klienten nödvändigtvis inte en tid från den närmaste tandkliniken. Tandkliniker som tar emot servicesedlar tar också emot klienter i riskgrupper t.ex. som dagens första patient.
  • Innan åtgärderna används munskölj som minskar virusets smittoförmåga.
  • Under behandlingen används också ytterligare skyddsåtgärder.
  • Inga obehöriga personer bör röra sig på klinikerna. Kunden får endast ha en följeslagare med sig.


Brådskande vård

Under vardagar i Helsingfors stads tandkliniker. Tidsbeställning tfn 09 310 51400 mån–fre. kl. 7–14.

På kvällar, veckoslut och vardagshelger ges brådskande vård i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12.
Tidsbeställning tfn 09 471 71110 vardagar kl. 14–21 samt under veckoslut och helger kl. 8–21. Ring innan du kommer till jouren så att vi kan bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Munsjukdomarnas nattjour finns på Tölö sjukhus, kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors). Patienten ska ringa Tölö olycksfallsstation om vårdbehovet på tfn 040 621 5699.

Nattjouren behandlar endast patienter som behöver omedelbar vård och vars vård med medicinska grunder inte kan föras över till jourmottagningen nästa dag kl. 8.00. Nattjouren arbetar enligt medicinska prioritetsprinciper.


Icke-brådskande tandvård

Alla tandkliniker förutom Brunakärr (öppen lokal), Drumsö (renovering) och den mobila tandvårdsenheten Liisu är öppna. Personer i riskgruppen för Covid-19 har fortfarande reserverats egna kliniker. Under våren och sommaren har resurserna för icke-brådskande vård ökats och vi har börjat med patientgrupper för vilka munhälsan är kritisk eller utifrån en individuell bedömning. Pandemin har orsakat kö i mun- och tandhälsovårdens tjänster och det kommer att ta tid innan läget är normalt igen.

All kontakt med tandklinikerna sker endast per telefon eller via chattjänsten. Ingen tidsbokning utförs på tandklinikerna.Vid icke-brådskande fall, vänligen ta kontakt i första hand i slutet av veckan.

Vår tidsbokningnummer är 09 3105 1400 mån–tor kl. 7‒18 och fre kl. 7–15. Vi använder återuppringningstjänst (begäran om återuppringning kan lämnas fram till klockan 15 och gällande avbokningar fram till klockan 18). Munhälsovårdens chatt har öppet vardagar kl. 8‒15 på adressen  www.hel.fi/hammashoito (betjänar på finska). Du kan avboka din mottagningstid elektroniskt på adressen helsth.terveytesi.fi.


Servicesedel

Helsingfors munhälsovårds servicesedlar kan beviljas till kunder som inte har luftvägssymtom. Giltighetstiden för redan beviljade servicesedlar kan förlängas vid behov. Om du har bokat tid med en servicesedel ska du inte gå till mottagningen om du är sjuk.

Mer information om servicesedeln för munhälsovård

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel inom mun- och tandhälsovården kan fås vid följande enheter:

  • Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A, 2 vån, rum A12. Informationen har öppet vardagar mån–fre kl. 8–15. Du får närmare instruktioner om informationens exakta läge från tandklinikens kontor på A-sidan.
  • Centraliserad tidsbeställning, öppet mån–tors kl. 7–18 och fre kl. 7–15, tfn 09 3105 1400.


Tandreglering

Tandregleringen har centraliserats

Från och med september erbjuds tandreglering i sju kliniker; Stengård, Munksnäs, Fiskehamnen, Malm, Rönnbacka, Nordsjö och Degerö. Genom att centralisera tjänster kan vi erbjuda ett mer multiprofessionellt tandregleringsteam (specialtandläkare, läkare insatta i tandreglering, munhygienister och tandskötare) för patientens bästa. Föräldrar till barn som redan får tandregleringsvård får ett separat meddelande ifall den påbörjade vården flyttas till en annan mottagning.


I tandregleringen prioriteras de som redan får vård eller som nödvändigtvis behöver vård.

Kallelserna till tandregleringen har gåtts igenom under sommaren och patienter som behöver akutvård får en kallelse till tandreglering under slutet av året. Av de nya tandregleringarna kan vi börja endast de akuta. De mindre brådskande behandlingarna kan tyvärr inledas först i början av nästa år.


Du kan få påminnelser om mottagningstider per sms

Tandvårdens klienter får en påminnelse per sms cirka ett dygn före mottagningstiden. Du får påminnelsen automatiskt per sms om du inte har förbjudit skickandet av meddelanden. Av tekniska skäl kan man dock inte alltid garantera att påminnelsemeddelandet kommer fram. Ett uteblivet meddelande berättigar inte dig att inte komma till mottagningsbesöket utan att det först avbokats.

Mottagningstiden ska avbokas föregående dag. För mottagningstider som inte avbokas debiteras 50,80 euro för alla som fyllt 18 år.

Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

Reformen av klientavgiftslagen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 juli vilket orsakar förändringar speciellt för de inkomstrelaterade klientavgifterna. 
Läs här hur reformen av klientavgiftslagen påverkar klientavgifterna


30.06.2021 11:00