Suoraan sisältöön

Belåtenheten på tandklinikernas service

På tandkliniker finns HappyOrNot -apparater med vilka klienterna kan svara på frågan hur nöjda de är med tandvårdens service.06.12.2019 08:32