Suoraan sisältöön

Tandläkarjouren

Akuta värk- och olycksfall sköts på vardagar i munhälsovårdens jour:

Jouren på vardagskvällar, veckoslut och söckenhelger

  • Må–fr kl. 14–21 och på veckoslut och söckenhelger kl. 8–21,
    tfn 09 471 71110. Ring innan du kommer till jourmottagningen.
  •  Jourmottagningen är vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Nattjour för munsjukdomar

  • Tölö sjukhus kl. 21 - 8 (Tölögatan 40)
  • Ring om vårdbehovet tfn 040 621 5699.


DELA
17.05.2019 12:12