Suoraan sisältöön

Servicesedel inom mun- och tandhälsovården

Suomeksi | In English

Utifrån bedömningen av vårdbehovet eller en undersökning kan du erbjudas en servicesedel som ett alternativ till den mun- och tandhälsovård som ordnas som Helsingfors stads egen verksamhet. Inom vården med servicesedeln kan du själv välja önskad tandläkare och mottagning bland de tandläkare som Helsingfors stad har godkänt som servicesedelproducenter. Information om tandläkarna och mottagningarna finns på webbplatsen för det elektroniska systemet för servicesedlar och köpta tjänster
www.parastapalvelua.fi.

Du kan även jämföra priser på webbplatsen. Uppgifterna om din servicesedel visas när du loggar in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan även göra jämförelser utan inloggning. Då ska du knappa in vårdåtgärderna enligt din servicesedel och motsvarande värden på servicesedeln i systemet.

Kostnader för vården med servicesedel

Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna. Självriskandelen betalar du själv direkt till tandläkaren. Självriskandelen fastställs utifrån vem du väljer som servicesedelproducent. Självriskandelen kan vara mindre, lika stort eller större än du skulle betala för motsvarande vård vid stadens tandklinik.

Du kan inte få FPA-ersättning för självriskandelen. Avgiften omfattas inte heller av hälsovårdens avgiftstak.

Ifall din vårdplan innehåller en protes eller en bettskena ska du själv betala de tandlaboratoriekostnader som uppkommer från tillverkningen av dem.

Du svarar själv för eventuella kostnader för ett uteblivet besök som inte avbokas.

Journalhandlingsuppgifterna om den vård som genomförts mot servicesedel skickas av servicesedeltandläkaren till Helsingfors stads mun- och tandhälsovård, som är registerförare för journalhandlingarna.

Tidsbokning till servicesedelvård

Kontakta själv den servicesedeltandläkare du valt, boka en mottagningstid och ange i samband med bokningen din egen servicesedels nummer. Du får också servicesedelns nummer till den e-postadress du angett åt hälsovårdscentralen. Boka helst tid omedelbart när du fått servicesedeln – den är enbart giltig under en begränsad tid.

Vem svarar för vården?

Avtalsförhållandet mellan klienten som fått servicesedeln och serviceproducenten regleras av konsuments- och avtalsrättsliga författningar. Om klienten är missnöjd med vården som han eller hon fått mot servicesedeln ska han eller hon själv åtgärda problemet med servicesedeltandläkaren.

Vad ska jag göra om jag inte vill använda en servicesedel som jag fått?

Ifall du inte vill använda den servicesedel du fått ska du kontakta stadens mun- och tandhälsovårds tidsbokning (09 310 51400). Staden arrangerar då vården på andra sätt. Det är möjligt att du måste vänta lite längre på vården.

Olika typer av servicesedlar


Servicesedel för total vård

Klienter kan erbjudas en servicesedel för grundvård av munnen och tänderna utifrån en bedömning av vårdbehovet eller en undersökning som utförs på hälsovårdscentralen
   
Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna. Självriskandelen betalar klienten själv direkt till tandläkaren.
   
Ifall vårdplanen innehåller en protes eller en bettskena ska klienten själv betala de tandlaboratoriekostnader som uppkommer från tillverkningen av dem, vilket skulle vara fallet även inom stadens egen vård. Dessa kostnader kan utgöra en betydande del av totalkostnaderna.
   
Om den vård som tandläkaren föreslår avviker från servicesedelns vårdplan, är tandläkaren förpliktad att berätta om de ändrade kostnaderna för klienten. Tandläkaren måste be hälsovårdscentralen om lov för betydande ändringar.
   
Servicesedeln för total vård gäller i sex månader från datumet då sedeln beviljas.


Instruktioner: servicesedel för total vård (pdf)

Servicesedel för fortsatt vård efter första hjälpen

Om klienten behöver fortsatt vård efter första hjälpen vid hälsovårdscentralens akutmottagning, kan den jourhavande tandläkaren erbjuda klienten en servicesedel för fortsatt vård.

Servicesedeln för fortsatt vård efter första hjälpen gäller i sex (6) månader.


Instruktioner: servicesedel för fortsatt vård efter första hjälpen (pdf)

Servicesedel för behandling av tandspricka

Utifrån bedömningen av vårdbehovet kan klienten erbjudas en servicesedel för behandling av en tandspricka.

Servicesedeln för behandling av tandspricka omfattar nödvändiga åtgärder för behandling av en sprucken tand (begränsad undersökning ,röntgenundersökning, bedövning, lagning eller tandutdragning).

Vården ges under ett besök. Om det inte är möjligt att slutföra vården under ett och samma besök (medicinering) omfattar servicesedeln även en slutgiltig lagning under ett fortsatt besök. Samma tandläkare utför båda behandlingarna.

Servicesedeln för behandling av tandspricka kan inte utvidgas till att omfatta övrig vård. I specialfall, om till exempel rotbehandling är nödvändig, ska tandläkaren ta kontakt med hälsovårdscentralen.

Patienten får servicesedeln per post, inom cirka två veckor efter att man kommit överens om sedeln med patienten.

Servicesedeln för behandling av tandspricka gäller i tre (3) månader.


Instruktioner: servicesedel för behandling av tandspricka (pdf)

Servicesedel för undersökning och vård

Klienter som är i behov av en undersökning av munnen och tänderna kan utifrån en bedömning av vårdbehovet erbjudas en servicesedel för undersökning och vård.

Servicesedeln för undersökning och vård omfattar en av en tandläkare utförd undersökning och vid behov en begränsad röntgenundersökning.

Om det under undersökningen uppkommer ett behov av vård kan klienten enligt följande principer fortsätta vården hos samma tandläkare men utan en ny servicesedel:

- Behandling av högst två tänder (lagning, rotbehandling, utdragning) SAMT
- Högst två behandlingar för att behandla vävnaden som håller fast tanden (t.ex. avlägsnande av tandsten)

Klienten får servicesedeln per post, inom cirka två veckor efter att man kommit överens om sedeln med klienten.

Servicesedeln för undersökning och vård gäller i sex månader.

Om det vid undersökningen uppkommer ett större behov av vård än vad som nämns ovan, kan klienten fortsätta vården som privat patient, varvid han eller hon får normal FPA-ersättning för den fortsatta vården. Alternativt kan klienten återvända till hälsovårdscentralen, men då kan väntetiden bli något längre.


Instruktioner : servicesedel för undersökning och vård (pdf)


Kontaktuppgifter till centraliserad tidsbeställning

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel inom mun- och tandhälsovården kan fås vid följande enheter:

Brunakärrs tandklinik, adress Mannerheimvägen 172, 4 vån., jourkontoret. Informationen har öppet vardagar, måndagar kl. 8–11 och 12–15.15 och från tisdag till fredag kl. 8.30–11 och 12–14.

Kvarnbäckens hälsostation, Mjölgränden 4, 4 vån. Informationen har öppet vardagar, måndagar kl. 8–11 och 12–15.15 och från tisdag till fredag kl. 8.30–11 och 12–14.DELA
02.03.2020 13:11