Hoppa till innehållet

Avgifter

Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

Reformen av klientavgiftslagen för social- och hälsovården träder i kraft den 1 juli vilket orsakar förändringar speciellt för de inkomstrelaterade klientavgifterna. 
Läs här hur reformen av klientavgiftslagen påverkar klientavgifterna


Tandvården är avgiftsbelagd för alla som fyllt 18 år. För varje besök debiteras en besöksavgift.

Besöksavgiften kan inte betalas på tandkliniken, utan en faktura skickas hem till klienten. En tandvårdsfaktura kan innehålla avgifter från flera besök, förutsatt att besöken ägt rum inom en månad.

FPA-ersättning betalas inte för kommunala tandvårdsavgifter.

I samband med protetik debiteras tandtekniska utgifter enligt de faktiska kostnaderna på en skild faktura.

En besökstid ska avbokas senast föregående dag. Ifall kunden blir sjuk under veckoslutet, kan avbokningen göras måndag morgon kl. 8-9. I annat fall betalar klienten (18 år och uppåt) en avgift på 50,80 euro.

Exempel på avgifter

För varje besök debiteras en besöksavgift:
- tandhygienist 8,10 € /besök
- tandläkare 10,40 € /besök
- specialtandläkare 15,20 € /besök
- preventiv vård 6,70 €
- bedövning 6,70 €
- röntgenbild 6,70–15,00 €
- fyllning av tand 15,00–43,60 €
- avlägsnande av tandsten 6,70–43,60 €
- borttagning av tand 15,00–29,80 €
Undersökning av mun och tänder:    
- begränsad undersökning 6,70 €  
- grundundersökning 15,00 €  


30.06.2021 10:53