Hoppa till innehållet

Tandvård

Tandvårdens e-tjänster flyttas till Maisa-portalen

Den 24 april tar en del av social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti samt klienternas nya kanal för e-tjänster Maisa.

De e-tjänster som nu finns i tandvårdens e-tjänster flyttas till Maisa. Tjänsterna i tandvårdens e-tjänster stängs redan innan Maisa tas i bruk den 13 april kl. 16.

Läs mer om ändringar i e-tjänster.


Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Det är säkert att komma till tandvården

För att säkerställa klienternas och personalens säkerhet

 • Behandlar vi endast patienter utan luftvägssymtom. Vid tidsbokningen och ankomsten till behandlingen tillfrågas alla klienter huruvida de exponerats för corona.
 • Brådskande tandvård för de som har insjuknat i eller exponerats för coronavirus eller som har luftvägssymtom ges i HUS. Tidsbeställningen för Helsingfors stads tandvård hänvisar klienten, tfn 09 310 51400.
 • Separata tandkliniker har reserverats för riskgrupperna beträffande coronas allvarliga former. På grund av detta får klienten nödvändigtvis inte en tid från den närmaste tandkliniken. Tandkliniker som tar emot servicesedlar tar också emot klienter i riskgrupper t.ex. som dagens första patient.
 • Innan åtgärderna används munskölj som minskar virusets smittoförmåga.
 • Under behandlingen används också ytterligare skyddsåtgärder.
 • Inga obehöriga personer bör röra sig på klinikerna. Kunden får endast ha en följeslagare med sig.

Brådskande vård

Under vardagar i Helsingfors stads tandkliniker. Tidsbeställning tfn 09 310 51400 mån–fre. kl. 7–14.

På kvällar, veckoslut och vardagshelger ges brådskande vård i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12.
Tidsbeställning tfn 09 471 71110 vardagar kl. 14–21 samt under veckoslut och helger kl. 8–21. Ring innan du kommer till jouren så att vi kan bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Munsjukdomarnas nattjour finns på Tölö sjukhus, kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors). Patienten ska ringa Tölö olycksfallsstation om vårdbehovet på tfn 040 621 5699.

Nattjouren behandlar endast patienter som behöver omedelbar vård och vars vård med medicinska grunder inte kan föras över till jourmottagningen nästa dag kl. 8.00. Nattjouren arbetar enligt medicinska prioritetsprinciper.

Icke-brådskande tandvård

Alla tandkliniker förutom Brunakärr (öppen lokal), Drumsö (renovering) och den mobila tandvårdsenheten Liisu är öppna. Personer i riskgruppen för coronaviruset har fortfarande reserverats egna kliniker. Under våren och sommaren har resurserna för icke-brådskande vård ökats och vi har börjat med patientgrupper för vilka tandvården är kritisk eller utifrån en individuell bedömning. Pandemin har orsakat kö i mun- och tandhälsovårdens tjänster och det kommer att ta tid innan läget är normalt igen.

All kontakt med tandklinikerna sker endast per telefon eller via chattjänsten. Ingen tidsbokning utförs på tandklinikerna.Vid icke-brådskande fall, vänligen ta kontakt i första hand i slutet av veckan.

Vår tidsbokningnummer är 09 3105 1400 mån–tor kl. 7‒18 och fre kl. 7–15. Vi använder återuppringningstjänst (begäran om återuppringning kan lämnas fram till klockan 15 och gällande avbokningar fram till klockan 18).

Tandvårdens chatt har öppet vardagar kl. 8‒15 på adressen  hel.fi/hammashoito (betjänar på finska).

Du kan avboka din mottagningstid elektroniskt på adressen helsth.terveytesi.fi.

Servicesedel

Servicesedlar kan beviljas till kunder som inte har luftvägssymtom. Giltighetstiden för redan beviljade servicesedlar kan förlängas vid behov. Om du har bokat tid med en servicesedel ska du inte gå till mottagningen om du är sjuk.

Mer information om servicesedeln för mun- och tandhälsovård

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel inom mun- och tandhälsovården kan fås vid följande enheter:

 • Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A, 2 vån, rum A12. Informationen har öppet vardagar mån–fre kl. 8–15. Du får närmare instruktioner om informationens exakta läge från tandklinikens kontor på A-sidan.
 • Centraliserad tidsbeställning, öppet mån–tors kl. 7–18 och fre kl. 7–15, tfn 09 3105 1400.

Mitt ärende gäller tandvård för barn och unga

Småbarn och barn i skolåldern kallas till lagstadgade periodiska kontroller inom munhälsovården enligt följande:

 • Barn i åldern 1, 3 och 5 år får ett brev där föräldrarna uppmanas att boka tid för en hälsokontroll. Tider för barn som är 1 och 3 år gamla kan bokas elektroniskt via tandvårdens e-tjänster.
 • Eleverna i årskurserna 1, 3, 5 och 8 får en mottagningstid per post.
 • Ungdomar i åldern 17 år uppmanas per post att boka tid för en hälsokontroll. Tiden kan bokas elektroniskt via tandvårdens e-tjänster.  

Vi önskar att du fyller i enkäten Enkät om barns och ungas munhälsa innan du kommer till kontrollen. På enkäten kartlägger vi hur du sköter munvården och uppgifterna används i samband med mottagningsbesöket.

Du ska ange ditt socialskyddsnummer för att fylla i blanketten. Om du inte vet vad ditt socialskyddsnummer är ska du fråga din förälder eller en bekant vuxen. Du kan fylla i enkäten själv eller tillsammans med en vuxen.

Vid hälsokontrollen av munnen bestäms ett undersökningsintervall enligt varje patients individuella behov.

Tandreglering

Tandregleringen har centraliserats

Från och med september erbjuds tandreglering i sju kliniker; Stengård, Munksnäs, Fiskehamnen, Malm, Rönnbacka, Nordsjö och Degerö. Genom att centralisera tjänster kan vi erbjuda ett mer multiprofessionellt tandregleringsteam (specialtandläkare, läkare insatta i tandreglering, munhygienister och tandskötare) för patientens bästa. Föräldrar till barn som redan får tandregleringsvård får ett separat meddelande ifall den påbörjade vården flyttas till en annan mottagning.

I tandregleringen prioriteras de som redan får vård eller som nödvändigtvis behöver vård.

Kallelserna till tandregleringen har gåtts igenom under sommaren och patienter som behöver akutvård får en kallelse till tandreglering under slutet av året. Av de nya tandregleringarna kan vi börja endast de akuta. De mindre brådskande behandlingarna kan tyvärr inledas först i början av nästa år.

Du kan få påminnelser om mottagningstider per sms

Tandvårdens klienter får en påminnelse per sms cirka ett dygn före mottagningstiden. Du får påminnelsen automatiskt per sms om du inte har förbjudit skickandet av meddelanden. Av tekniska skäl kan man dock inte alltid garantera att påminnelsemeddelandet kommer fram. Ett uteblivet meddelande berättigar inte dig att inte komma till mottagningsbesöket utan att det först avbokats.

Mottagningstiden ska avbokas före kl. 12 föregående dag. För mottagningstider som inte avbokas debiteras 40,30 euro för alla som fyllt 15 år.

Ge respons om tandvårdens chatt

Vi samlar in kundrespons om tandvårdens chatt för att utveckla vår verksamhet och kundtjänst. När du avslutar chatten öppnas ett popup-fönster med ett kort klientresponsformulär på din skärm. Det tar några minuter att svara på det.

Det är frivilligt och gratis att svara på enkäten. Inga personuppgifter samlas in via enkäten.

Du hittar tandvårdens chatt på hel.fi/hammashoito. Språket i chatten är finska. Du kan även ställa frågor på svenska eller engelska. Vi svarar på ditt språk om möjligt. Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.     16.04.2021 15:50