Tandvård

I tandvården får patienterna vård i prioritetsordning enligt hur brådskande vård de behöver. Mottagningstid beställs genom att ringa till det centraliserade tidsbeställningsnumret för munhälsovård 09 3105 1400 (måndag–fredag kl. 7–15). Under samtalet bedöms hur akut vårdbehovet är.

Återuppringningstjänsten för icke-brådskande samtal är stängd 16.8. kl. 11-15. 


Vid akut tandvärk och olyckor se tandläkarjouren.

Kundernas belåtenhet på tandklinikernas serviceDELA
25.06.2018 15:19