Tandvård

Tidsbeställning för ickebrådskande tandvård

Munhälsovårdens tidsbeställning är öppen må-to kl. 7‒18 och fr kl. 7‒15, tfn 09 3105 1400. Munhälsovården har återuppringningstjänst.

I tandvården får patienterna vård i prioritetsordning enligt hur brådskande vård de behöver. Mottagningstid beställs genom att ringa till numret ovan. Under samtalet bedöms hur akut vårdbehovet är.

Obs! Återuppringningstjänsten för icke-brådskande samtal är stängd fredag 19.10 kl. 9-15. 

Vid akut tandvärk och olyckor se tandläkarjouren.

Kundernas belåtenhet på tandklinikernas serviceDELA
15.10.2018 09:52