Tandvård

I tandvården får patienterna vård i prioritetsordning enligt hur brådskande vård de behöver. Mottagningstid beställs genom att ringa till det centraliserade tidsbeställningsnumret för munhälsovård 09 3105 1400 (måndag–fredag kl. 8–15). Under samtalet bedöms hur akut vårdbehovet är.

Obs! Tidsbeställningen är stängd 21.2 från kl.  9.30 både för direkta samtal och återuppringningstjänsten. Samtalen som gäller första hjälp och avbokningar kommer igenom och återuppringningstjänsten stängs inte för dessa. 

Obs! Tidsbeställningen är för tillfället överbelastad p.g.a. att ett nytt patientdatasystem tas i bruk. Vi är tyvärr tvungna att tidvis stänga den icke-brådskande tidsbeställningslinjen. Det kan hända att du får vänta flera dagar återuppringning som gäller en icke-brådskande tid. Vi beklagar situationen.


Vid akut tandvärk och olyckor se tandläkarjouren.

Kundernas belåtenhet på tandklinikernas serviceDELA
20.02.2018 11:26