Tandvård

I tandvården får patienterna vård i prioritetsordning enligt hur brådskande vård de behöver. Mottagningstid beställs genom att ringa till det centraliserade tidsbeställningsnumret för munhälsovård 09 3105 1400 (måndag–torsdag kl. 7–18, fredag kl. 7–15). Under samtalet bedöms hur akut vårdbehovet är.

Obs! Återuppringningstjänsten för icke-brådskande samtal är stängd onsdag 23.5.2018 kl. 13 - 15.

Obs! Tidsbeställningen är för tillfället överbelastad p.g.a. att ett nytt patientdatasystem tas i bruk. Vi är tyvärr tvungna att tidvis stänga den icke-brådskande tidsbeställningslinjen. Det kan hända att du får vänta flera dagar återuppringning som gäller en icke-brådskande tid. Vi beklagar situationen.                  


Vid akut tandvärk och olyckor se tandläkarjouren.

Kundernas belåtenhet på tandklinikernas serviceDELA
06.03.2018 12:01