Hoppa till innehållet

Tandvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


En del klienter har fått felaktiga räkningar, rättade räkningar skickas i början av 2022

Vi ringer upp de klienter som har fått felaktiga räkningar. Vi beklagar det inträffade.


Icke-brådskande vården är delvis överbelastad

Icke-brådskande munhälsovården är delvis överbelastad. Det har uppstått kö under det föregående året eftersom vi på grund av coronavirussituationen har varit tvungna att minska på antalet behandlingstider för att kunna garantera trygg vård. En del av kommuninvånarna har varit tvungna att vänta på sin tur redan i flera månader.

Vi arbetar på vårdskulden och vad gäller vuxna klienter använder vi förutom våra gena resurser också köpta tjänster och servicesedlar. Barnens vårdskuld avbelastas inom den egna verksamheten.

Vi ber om tålamod av våra klienter. Vänta på din tur i lugn och ro, vårdskulden avbelastas i den ordning den uppstår. Om ditt vårdbehov blir brådskande, vänligen kontakta munhälsovårdens kundservice vardagar klockan 8-15, tfn 09 310 51400 eller jouren vid behov. Mottagningarna vid klinikerna står också till tjänst.

Vi beklagar situationen.


Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar. För tillfället (hösten 2021) dröjer svar längre än normalt. Skicka inte ett nytt meddelande angående samma ärende.

Läs mer om Maisa


Det är säkert att komma till tandvården

För att säkerställa klienternas och personalens säkerhet

 • Behandlar vi endast patienter utan luftvägssymtom. Vid tidsbokningen och ankomsten till behandlingen tillfrågas alla klienter huruvida de exponerats för corona.
 • Brådskande tandvård för de som har insjuknat i eller exponerats för coronavirus eller som har luftvägssymtom ges i HUS. Tidsbeställningen för Helsingfors stads tandvård hänvisar klienten, tfn 09 310 51400.
 • Separata tandkliniker har reserverats för riskgrupperna beträffande coronas allvarliga former. På grund av detta får klienten nödvändigtvis inte en tid från den närmaste tandkliniken. Tandkliniker som tar emot servicesedlar tar också emot klienter i riskgrupper t.ex. som dagens första patient.
 • Innan åtgärderna används munskölj som minskar virusets smittoförmåga.
 • Under behandlingen används också ytterligare skyddsåtgärder.
 • Inga obehöriga personer bör röra sig på klinikerna. Kunden får endast ha en följeslagare med sig.

Brådskande vård

Tidsbeställning för akutvård per telefon:

 • Mån–fre kl. 7–14 tfn 09 31051400. På numret bokas mottagningstider till akutvård för såväl barn och unga som vuxna.

Kriterier för brådskande vård

Akut tandvård för barn och unga vid tandklinikerna vardagar kl. 8–15.

Kontaktuppgifter till tandklinikerna

Akut tandvård för vuxna vardagar kl. 8–15 vid

 • Mun- och tandcentret, Haartmansgatan 1 D, Mejlans,
 • Kvarnbäckens tandklinik, Mjölgränden 4 till fredagen 7.1.2022,
  från måndagen 10.1.2022 Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A.

Tidsbeställning per telefon vardagar kl. 7–14, tfn 09 3105 1400 eller elektroniskt (www.maisa.fi). Boka gärna tid innan du söker dig till brådskande tandvård.

På kvällar, veckoslut och helgdagar

Kvälls- och veckoslutsjouren för huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och Kyrkslätt står till tjänst vid Parksjukhuset (tidigare Barnkliniken), Stenbäcksgatan 11, C-dörr.

Tidsbeställning vardagar kl. 14–21, veckoslut och vardagshelger kl. 8–21, tfn 09 471 71110.

Ring innan du kommer till jouren så att vi kan bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är.

Nattjouren för munsjukdomar

Tandvårdens nattjour fungerar vid Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, Helsingfors. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Vid nattjouren tas endast emot klienter som behöver omedelbar vård och vars vård inte utifrån medicinska grunder kan flyttas till jourmottagningen till följande dag från och med kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska principer om brådskande fall.

Icke-brådskande tandvård

Alla tandkliniker förutom Brunakärr (öppen lokal), Drumsö (renovering) och den mobila tandvårdsenheten Liisu är öppna. Personer i riskgruppen för coronaviruset har fortfarande reserverats egna kliniker. Under våren och sommaren har resurserna för icke-brådskande vård ökats och vi har börjat med patientgrupper för vilka tandvården är kritisk eller utifrån en individuell bedömning. Pandemin har orsakat kö i mun- och tandhälsovårdens tjänster och det kommer att ta tid innan läget är normalt igen.

All kontakt med tandklinikerna sker endast per telefon eller via chattjänsten. Ingen tidsbokning utförs på tandklinikerna.Vid icke-brådskande fall, vänligen ta kontakt i första hand i slutet av veckan.

Vår tidsbokningnummer är 09 3105 1400 mån–tor kl. 7‒18 och fre kl. 7–15. Vi använder återuppringningstjänst (begäran om återuppringning kan lämnas fram till klockan 15 och gällande avbokningar fram till klockan 18).

Tandvårdens chatt har öppet vardagar kl. 8‒15 på adressen hel.fi/hammashoito (betjänar på finska).

Servicesedel

Utifrån bedömningen av vårdbehovet eller en undersökning kan du erbjudas en servicesedel som ett alternativ till den mun- och tandhälsovård som ordnas som Helsingfors stads egen verksamhet. Inom vården som omfattas av servicesedeln kan du själv välja önskad tandläkare och mottagning bland de producenter som Helsingfors stad har godkänt som servicesedelproducenter. Information om tandläkare och mottagningar finns på webbplatsen palse.fi där du även kan jämföra serviceproducenternas priser, adresser och vårdkötider. Uppgifterna om din servicesedel visas när du loggar in med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Kostnader för vården med servicesedel

Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna. Självriskandelen betalar du själv direkt till serviceproducenttandläkaren.
Serviceproducenternas självriskandelar ser du i tandläkarnas prisjämförelse efter att du loggat in på webbplatsen palse.fi. Priserna på självriskandelar hos serviceproducenttandläkarna varierar inom de gränser som överenskommits med Helsingfors stads mun- och tandhälsovård.

Självriskandelen kan vara mindre, lika stor eller större än du skulle betala för motsvarande vård vid stadens tandklinik.

Du kan inte få FPA-ersättning på den självriskandel du betalat. Självriskandelen kan från fall till fall beaktas som utkomststödets övriga grundutgifter, men endast till ett belopp som motsvarar hälsovårdscentralens klientavgift. De klienter som får utkomststöd ska själva betala den eventuellt överstigande delen.

Ifall din vårdplan innehåller en protes eller en bettskena ska du själv betala de tandlaboratoriekostnader som uppkommer vid tillverkningen av dem, vilket skulle vara fallet även inom stadens egen vård. Dessa kostnader kan utgöra en betydande del av totalkostnaderna.

Du svarar själv för eventuella kostnader för ett uteblivet besök som inte avbokas.

Uppgifterna i journalhandlingarna om den vård som genomförts mot servicesedel skickas av servicesedelproducenttandläkaren till Helsingfors stads mun- och tandhälsovård, som är registerförare för journalhandlingarna

Tidsbokning till servicesedelvård

Du får information per textmeddelande då din servicesedel är redo.

OBS! Berätta för serviceproducenten i samband med tidsbokningen att du har en servicesedel.

Logga in på webbplatsen palse.fi. Du kan logga in i uppgifterna om din servicesedel med bankkoder eller mobilcertifikat (Suomi.fi-identifikation) och kan jämföra och välja din serviceproducenttandläkare.

Boka helst tid genast då du får textmeddelandet.
Servicesedeln gäller i sex (6) månader från datumet då den beviljas.

Vem svarar för vården?

Avtalsförhållandet mellan klienten som fått servicesedeln och serviceproducenten regleras av konsuments- och avtalsrättsliga författningar. Om klienten är missnöjd med vården som han eller hon fått mot servicesedeln ska han eller hon själv åtgärda problemet med servicesedeltandläkaren.

Vad ska jag göra om jag inte vill använda en servicesedel som jag fått?

Ifall du inte vill använda den servicesedel du fått ska du kontakta stadens mun- och tandhälsovårds tidsbokning (09 310 51400). Staden ordnar då vården på ett annat sätt. Det är möjligt att du måste vänta lite längre på vården.

Olika typer av servicesedlar

Tidsbeställning

Kontaktuppgifter till centraliserad tidsbeställning

Personlig handledning i frågor som gäller servicesedel inom mun- och tandhälsovården kan fås vid följande enheter:

 • Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A, 2 vån, rum A12. Informationen har öppet vardagar mån–fre kl. 8–15. Du får närmare instruktioner om informationens exakta läge från tandklinikens kontor på A-sidan.
 • Centraliserad tidsbeställning, öppet mån–tors kl. 7–18 och fre kl. 7–15, tfn 09 3105 1400.

Mitt ärende gäller tandvård för barn och unga

Småbarn och barn i skolåldern kallas till lagstadgade periodiska kontroller inom munhälsovården enligt följande:

 • Barn i åldern 1, 3 och 5 år får ett brev där föräldrarna uppmanas att boka tid för en hälsokontroll.
 • Eleverna i årskurserna 1, 3, 5 och 8 får en mottagningstid per post.
 • Ungdomar i åldern 17 år uppmanas per post att boka tid för en hälsokontroll.    

Vi önskar att du fyller i enkäten Enkät om barns och ungas munhälsa innan du kommer till kontrollen. På enkäten kartlägger vi hur du sköter munvården och uppgifterna används i samband med mottagningsbesöket.

Du ska ange ditt socialskyddsnummer för att fylla i blanketten. Om du inte vet vad ditt socialskyddsnummer är ska du fråga din förälder eller en bekant vuxen. Du kan fylla i enkäten själv eller tillsammans med en vuxen.

Vid hälsokontrollen av munnen bestäms ett undersökningsintervall enligt varje patients individuella behov.

Tandreglering

Tandregleringen får eget telefonnummer

Från och med 28.6 står numret 09 310 51500 (mån‒fre kl. 8‒15) till tjänst för tandregleringsklienterna. Vi använder återuppringningstjänst.


Tandregleringen har centraliserats

Tandreglering erbjuds i sju kliniker: Stengård, Munksnäs, Fiskehamnen, Malm, Rönnbacka, Nordsjö och Degerö. Genom att centralisera tjänster kan vi erbjuda ett mer multiprofessionellt tandregleringsteam (specialtandläkare, läkare insatta i tandreglering, munhygienister och tandskötare) för patientens bästa. Föräldrar till barn som redan får tandregleringsvård får ett separat meddelande ifall den påbörjade vården flyttas till en annan mottagning.

I tandregleringen prioriteras de som redan får vård eller som nödvändigtvis behöver vård.

Kallelserna till tandregleringen har gåtts igenom under sommaren och patienter som behöver akutvård får en kallelse till tandreglering under slutet av året. Av de nya tandregleringarna kan vi börja endast de akuta. De mindre brådskande behandlingarna kan tyvärr inledas först i början av nästa år.

Du kan få påminnelser om mottagningstider per sms

Tandvårdens klienter får en påminnelse per sms cirka ett dygn före mottagningstiden. Du får påminnelsen automatiskt per sms om du inte har förbjudit skickandet av meddelanden. Av tekniska skäl kan man dock inte alltid garantera att påminnelsemeddelandet kommer fram. Ett uteblivet meddelande berättigar inte dig att inte komma till mottagningsbesöket utan att det först avbokats.

Mottagningstiden ska avbokas föregående dag. För mottagningstider som inte avbokas debiteras 50,80 euro för alla som fyllt 18 år.

Ge respons om tandvårdens chatt

Vi samlar in kundrespons om tandvårdens chatt för att utveckla vår verksamhet och kundtjänst. När du avslutar chatten öppnas ett popup-fönster med ett kort klientresponsformulär på din skärm. Det tar några minuter att svara på det.

Det är frivilligt och gratis att svara på enkäten. Inga personuppgifter samlas in via enkäten.

Du hittar tandvårdens chatt på hel.fi/hammashoito. Språket i chatten är finska. Du kan även ställa frågor på svenska eller engelska. Vi svarar på ditt språk om möjligt. Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska.07.01.2022 12:29