Suoraan sisältöön

Malms sjukhus och jour

Besöksadress
Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
Postadress: PB 6500, 00099 Helsingfors stad 
Tfn 09 310 6611/växel
Information 09 310 67302, byggnad 2, A-trappa 1:a vån.

Trafikförbindelser:

 • Bussarna 69, 70, 70T, 73, 73N, 77A, 554, 554K, 560, 561, 702, 703 (Malms sjukhus); 76A, 79 (Malms station)
 • N-, I- och K-tågen (Malms station)

Jourfunktioner

Obs! HUS ansvarar för Helsingfors jourverksamhet från och med den 7 januari 2019.

Malms jour betjänar i första hand invånarna (från 16 år uppåt) i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. Invånare från övriga delar av staden hänvisas till jouren vid Haartmanska sjukhuset. Jouren för barn och unga under 16 år är på Barnkliniken.

Malms sjukhus (HUS)
Besöksadress: Talvelavägen 6, Helsingfors  
Postadress: PB 650, 00029 HUS
Växel: 09 4711

Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Allvarligt insjuknade och helsingforsbor som behöver akut hjälp kan under vardagar kl. 16 - 08 och under veckoslut och helger också söka sig till Jorvs jour, Åbovägen 150, Esbo, tfn 09 10023 eller Pejas jour, Sjukhusgatan 1, Vanda, tfn 09 471 67060. 


Akutenheter

Förvaltning, tfn 09 3106 7212,  byggnad 2, D-flygel
Överläkare Annamaija Sutela
Överskötare Mari Muhonen

 • Avdelning 11, kansli tfn 09 310 67472, byggnad 18
 • Avdelning 12, kansli tfn 09 310 67462, byggnad 18
 • Avdelning 12, kansli tfn 09 310 67443, byggnad 18
 • Avdelning 15, kansli tfn 09 310 67542, byggnad 18

Besökstid kl. 12 - 19

Geriatriska akutenheter

 • Avdelning 3, Malms sjukhus, byggnad 2
 • Avdelning 5, Haartmanska sjukhuset, byggnad 12
  Postadress PB 6569, 00099 Helsingfors stad
  Information 09 3103 4398

Hemsjukhuset, kansli tfn 09 3106 7480, byggnad 2

Malms sjukhus fysioterapi (kontaktuppgifterna på finska), byggnad 18, C-trappa
 

Inremedicinska polikliniken

Malm sjukhus har en inremedicinsk poliklinik.
Adress: Igelkottsgränden 1, 00800 Helsingfors, tfn 09 3106 7600

Obs! Malms inremedicinska poliklinik finns i Hertonäs från oktober 2019

Från och med oktober 2019 finns Malms inremedicinska poliklinik i Hertonäs på Igelkottsgränden 1.

Telefonnumren till inremedicinska polikliniken och tjänsterna kommer i huvudsak att förbli oförändrade. Poliklinikens telefontjänst och tidsbeställning fungerar som normalt under flytten i månadsskiftet september–oktober.

Läs mer från kundmeddelanden


Jourhjälpens nummer:
116 117 

Laboratorium

Malms provtagning
Obs! Från och med måndag 14.10.2019 betjänar laboratoriet i B-flygeln på entrévåningen på Malms sjukhus (tidigare lokaler för internmedicin).
Tfn 0050 427 9833
Öppet: mån-fre kl. 8.00 - 14.45 med könummer, mån-fre kl. 7.00 - 14.45 med tidsbeställning.
Tidsbeställning: www.huslab.fi/ajanvaraus eller tfn 09 471 86800 (mån-fre kl. 7.30-15.30).

Röntgen (bilddiagnostik)

Se Röntgen (HBS-bilddiagnostik)

Café

Caféet är i huvudaulan i 1:a våningen.
Öppet: må-fr 7-20, lö-sö 9-18DELA
06.12.2019 08:33