Hoppa till innehållet

Malms sjukhus

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats


Besöksadress
Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
Postadress: PB 6500, 00099 Helsingfors stad 
Tfn 09 310 6611/växel
Information 09 310 67302, byggnad 2, A-trappa 1:a vån.

Avdelningar

  • Avdelning 3, kansli tfn 09 3106 7327, byggnad 2
  • Avdelning 11, kansli tfn 09 310 67472, byggnad 18
  • Avdelning 12, kansli tfn 09 310 67462, byggnad 18
  • Avdelning 13, kansli tfn 09 310 67443, byggnad 18
  • Avdelning 15, kansli tfn 09 310 67542, byggnad 18

Besökstid kl. 12 - 19

På grund av Covid19-situationen har det skett förändringar angående besök. Kom alltid överens om besöket i förväg med de anställda vid enheten som sköter din närstående. Skötarna ger dig närmare instruktioner angående besöket.

Hemsjukhuset, kansli tfn 09 3106 7480, byggnad 2

Malms sjukhus fysioterapi (kontaktuppgifterna på finska), byggnad 18, C-trappa

Inremedicinska polikliniken

Igelkottsgränden 3, 00800 Helsingfors
Tfn 09 310 67269
Mån-tor kl. 8-11 och 12-14.30, fre kl. 8-11 och 12-13
Obs! Tiden 27.6-5.8.2022 mån-fre kl. 8-11

Malms samjour

Gå till webbplatsen för Malms samjour (HUS)

Laboratorium

Malms sjukhus, laboratoriet

Röntgen (bilddiagnostik)

Malms sjukhus röntgen

Café

Caféet är i huvudaulan i 1:a våningen.

Öppet: må-fr 7-20, lö-sö 9-1822.06.2022 12:59