Hoppa till innehållet

Malms sjukhus

Talvelavägen 6
00700 Helsingfors
+358 9 310 6611
Visa på kartan

Malms inremedicinska poliklinik

Igelkottsgränden 1
00800 Helsingfors
PB 6301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 67269
Visa på kartan

Malms sjukhus och jour

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Besök på Helsingfors sjukhus

På grund av coronaviruset finns det ändringar i besöksinstruktionerna. Kom alltid överens om besöket på förhand med din anhörigas vårdställe.

Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats.


Besöksadress
Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors
Postadress: PB 6500, 00099 Helsingfors stad 
Tfn 09 310 6611/växel
Information 09 310 67302, byggnad 2, A-trappa 1:a vån.

Trafikförbindelser:

 • Bussarna 69, 70, 70T, 73, 73N, 77A, 554, 554K, 560, 561, 702, 703 (Malms sjukhus); 76A, 79 (Malms station)
 • N-, I- och K-tågen (Malms station)

Jourfunktioner

Malms jour betjänar i första hand invånarna (från 16 år uppåt) i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. Invånare från övriga delar av staden hänvisas till jouren vid Haartmanska sjukhuset. Jouren för barn och unga under 16 år är på Nya barnsjukhuset.

Malms sjukhus (HUS)
Besöksadress: Talvelavägen 6 A (byggnad 2 A), Helsingfors   
Postadress: PB 650, 00029 HUS
Växel: 09 4711

Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Allvarligt insjuknade och helsingforsbor som behöver akut hjälp kan under vardagar kl. 16 - 08 och under veckoslut och helger också söka sig till Jorvs jour, Åbovägen 150, Esbo, tfn 09 10023 eller Pejas jour, Sjukhusgatan 1, Vanda, tfn 09 471 67060. 

Akutenheter

 • Avdelning 3, kansli tfn 09 3106 7327, byggnad 2
 • Avdelning 11, kansli tfn 09 310 67472, byggnad 18
 • Avdelning 12, kansli tfn 09 310 67462, byggnad 18
 • Avdelning 13, kansli tfn 09 310 67443, byggnad 18
 • Avdelning 15, kansli tfn 09 310 67542, byggnad 18

Besökstid kl. 12 - 19

På grund av Covid19-situationen har det skett förändringar angående besök. Kom alltid överens om besöket i förväg med de anställda vid enheten som sköter din närstående. Skötarna ger dig närmare instruktioner angående besöket.

Geriatriska akutenheter

 • Avdelning 3, Malms sjukhus, byggnad 2
 • Avdelning 5, Haartmanska sjukhuset, byggnad 12
  Postadress PB 6569, 00099 Helsingfors stad
  Information 09 3103 4398

Hemsjukhuset, kansli tfn 09 3106 7480, byggnad 2

Malms sjukhus fysioterapi (kontaktuppgifterna på finska), byggnad 18, C-trappa

Inremedicinska polikliniken

Malm sjukhus har en inremedicinsk poliklinik.
Adress: Igelkottsgränden 1, 00800 Helsingfors, tfn 09 3106 7600

Laboratorium

Malms provtagning
Malms sjukhus, byggnad 2 A
Laboratoriet betjänar med tidsbeställning. Brådskande provtagning​ och kunder som tagit prov hemma betjänas med könummer.
Tfn 0050 427 9833
Öppet: mån-fre kl. 8.00 - 14.45 med könummer, mån-fre kl. 7.00 - 14.45 med tidsbeställning.
Tidsbeställning: www.huslab.fi/ajanvaraus eller tfn 09 471 86800 (mån-fre kl. 7.30-15.30).

Röntgen (bilddiagnostik)

Se Laboratorium och bilddiagnostik (HUS)

På Malms sjukhusets röntgen görs konventionella röntgenundersökningar endast på sjukhusets egna patienter. På Malms sjukhusets röntgen görs undersökningar också på Malms coronavirushälsostationens patienter, som har symtom på luftvägsinfektion, coronavirusinfektion eller misstanke om coronavirusinfektion.

De tidsbeställda undersökningarna har i huvudsak flyttats över till andra enheter; ultraljudsundersökningar samt datortomografier görs fortsättningsvis på Malm. Patienterna får information om undersökningsenhet i tidsbokningsbrevet eller i samband med tidsbokningen.

Café

Caféet är i huvudaulan i 1:a våningen.

Öppet: må-fr 7-20, lö-sö 9-1816.04.2021 13:26