Sjukhus och polikliniker

Stadssjukhuset


Stadssjukhuset har till uppgift att tillhandahålla avdelningsvård i akuta fall och hemsjukhusvård i situationer där det inte längre är ändamålsenligt att vårda patienten på en jourenhet eller inom den specialiserade sjukvården (HNS). Stadssjukhuset diagnostiserar och behandlar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Stadssjukhuset betonar den akuta vården, den geriatriska rehabiliteringen och den palliativa vården i sitt vårdarbete. Hemsjukhuset är en viktig länk i vårdkedjan för infektionspatienter. Stadssjukhuset ordnar läkartjänsterna inom hemvården, i serviceboendet och i enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till stadssjukhusets avdelningar i huvudsak från jourpoliklinikerna eller avdelningarna för specialiserad sjukvård (HUCS).

Kontaktuppgifter till stadssjukhusets enheter

 • Dals sjukhus
  Besöksadress Läkaregatan 8
  Postadress PB 6600, 00099 Helsingfors stad
  Telefonväxel 09 310 4701
  Fax 310 47401

 • Malms sjukhus
  Besöksadress Talvelavägen 6 
  Postadress PB 6500, 00099 Helsingfors stad
  Tfn 09 310 6611/växel, 09 310 76591/rådgivning

 • Storkärrs sjukhus
  Besöksadress Storkärrskanten 3 B
  Postadress PB 6700, 00099 Helsingfors stad
  Telefonväxel 09 310 5017

Sjukhusens telefonväxlar betjänar även utanför tjänstetiden och på veckoslut.
 

Hemsjukhuset

Hemsjukhusen i Helsingfors vårdar patienter som behöver vård på sjukhusnivå hemma. Hemsjukhuset fungerar dygnet runt. Hemsjukhusets patienter får till exempel intravenösa antibiotika- och droppbehandlingar. Det kan också vara fråga om vård av patienter i livets slutskede.

Hemsjukhuset fungerar i fyra olika områden i Helsingfors:

 • Södra hemsjukhuset Dal
  Tfn 050 350 9978
 • Östra hemsjukhuset Hertonäs
  Tfn 09 310 55770
 • Västra hemsjukhuset Forsby
  Tfn 09 310 50510
 • Norra hemsjukhuset Malm
  Tfn 09 310 67480


DELA
10.02.2017 11:49