Sjukhus och polikliniker

Helsingfors sjukhus


Helsingfors sjukhus har till uppgift att tillhandahålla avdelningsvård i akuta fall och hemsjukhusvård i situationer där det inte längre är ändamålsenligt att vårda patienten på en jourenhet eller inom den specialiserade sjukvården (HNS). Helsingfors sjukhus diagnostiserar och behandlar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Helsingfors sjukhus betonar den akuta vården, den geriatriska rehabiliteringen och den palliativa vården i sitt vårdarbete. Hemsjukhuset är en viktig länk i vårdkedjan för infektionspatienter. Helsingfors sjukhus ordnar läkartjänsterna inom hemvården, i serviceboendet och i enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till Helsingfors sjukhus avdelningar i huvudsak från jourpoliklinikerna eller avdelningarna för specialiserad sjukvård (HUCS).

Helsingfors sjukhus enheter

Sjukhusens telefonväxlar betjänar även utanför tjänstetiden och på veckoslut.
 

Hemsjukhuset

Överläkare Paula Poukka
Överskötare Eeva Güldogan

Hemsjukhusen i Helsingfors vårdar patienter som behöver vård på sjukhusnivå hemma. Hemsjukhuset fungerar dygnet runt. Hemsjukhusets patienter får till exempel intravenösa antibiotika- och droppbehandlingar. Det kan också vara fråga om vård av patienter i livets slutskede.

Hemsjukhuset fungerar i fyra olika områden i Helsingfors:

 • Södra hemsjukhuset Dal
  Tfn 050 350 9978
 • Östra hemsjukhuset Hertonäs
  Tfn 09 310 55770
 • Västra hemsjukhuset Forsby
  Tfn 09 310 50510
 • Norra hemsjukhuset Malm
  Tfn 09 310 67480


JoursjukhusenDELA
20.03.2018 13:16