Hoppa till innehållet

Dals sjukhus

Läkaregatan 8
00250 Helsingfors
+358 9 310 4701
Visa på kartan

Malms sjukhus

Talvelavägen 6
00700 Helsingfors
+358 9 310 6611
Visa på kartan

Storkärrs sjukhus

Storkärrskanten 3 B
00630 Helsingfors
+358 9 310 5017
Visa på kartan

Sjukhus och polikliniker

Helsingfors sjukhus

Besök på Helsingfors sjukhus

På grund av Covid19-situationen har det skett förändringar angående besök. Kom alltid överens om besöket i förväg med de anställda vid enheten som sköter din närstående. Skötarna ger dig närmare instruktioner angående besöket.


Helsingfors sjukhus har som uppgift att tillhandahålla avdelningsvård i akuta fall samt hemsjukhusvård i situationer där det inte längre är ändamålsenligt att vårda patienten på en jourenhet eller inom den specialiserade sjukvården (HNS). Helsingfors sjukhus diagnostiserar och behandlar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Helsingfors sjukhus betonar den akuta vården, den geriatriska rehabiliteringen och den palliativa vården i sitt vårdarbete. Hemsjukhuset är en viktig länk i vårdkedjan för infektionspatienter. Helsingfors sjukhus ordnar läkartjänsterna inom hemvården, serviceboendet och vid enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till Helsingfors sjukhus avdelningar i huvudsak från jourpoliklinikerna eller avdelningarna för specialiserad sjukvård (HUCS).

Helsingfors sjukhus enheter

Sjukhusens telefonväxlar betjänar även utanför tjänstetiden och under veckoslut.
 

Hemsjukhuset

Överläkare Taina Toivanen  
Överskötare Saija-Riitta Eskola-Manneri

Hemsjukhusen i Helsingfors vårdar patienter som behöver vård på sjukhusnivå hemma. Hemsjukhuset fungerar dygnet runt. Hemsjukhusets patienter får till exempel intravenösa antibiotika- och droppbehandlingar. Det kan också vara fråga om vård av patienter i livets slutskede.

Ny områdesindelning fr.o.m. 1.1.2020

Hemsjukhuset fungerar nu i tre olika områden i Helsingfors.

  • Östra hemsjukhuset (Hertonäs), tfn 09 310 55770
    Postnummer: 00540, 00550 öster om Tavastvägen, 00560 öster om Gustav Vasas väg, 00570-00590, 00710, 00790-00990
    Välkommen till östra hemsjukhuset (pdf)
  • Norra hemsjukhuset (Malm), tfn 09 310 67480
    Postnummer: 00360-00440,  00520 öster om Bangårdsvägen och Industrigatan, 00550 väster om Tavastvägen, 00560 väster om Gustav Vasas väg, 00600-00700, 00720-00780
    Välkommen till norra hemsjukhuset (pdf)

Joursjukhusen

Obs! HUS ansvarar för Helsingfors jourverksamhet från den 7 januari 2019.16.10.2020 11:04