Suoraan sisältöön

Dals sjukhus

Läkaregatan 8
00250 Helsingfors
+358 9 310 4701
Läs mera
Visa på kartan

Malms sjukhus

Talvelavägen 6
00700 Helsingfors
+358 9 310 6611
Läs mera
Visa på kartan

Storkärrs sjukhus

Storkärrskanten 3 B
00630 Helsingfors
+358 9 310 5017
Läs mera
Visa på kartan

Sjukhus och polikliniker

Helsingfors sjukhus


Helsingfors sjukhus har som uppgift att tillhandahålla avdelningsvård i akuta fall samt hemsjukhusvård i situationer där det inte längre är ändamålsenligt att vårda patienten på en jourenhet eller inom den specialiserade sjukvården (HNS). Helsingfors sjukhus diagnostiserar och behandlar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Helsingfors sjukhus betonar den akuta vården, den geriatriska rehabiliteringen och den palliativa vården i sitt vårdarbete. Hemsjukhuset är en viktig länk i vårdkedjan för infektionspatienter. Helsingfors sjukhus ordnar läkartjänsterna inom hemvården, serviceboendet och vid enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till Helsingfors sjukhus avdelningar i huvudsak från jourpoliklinikerna eller avdelningarna för specialiserad sjukvård (HUCS).

Helsingfors sjukhus enheter

Sjukhusens telefonväxlar betjänar även utanför tjänstetiden och under veckoslut.
 

Hemsjukhuset

Överläkare Paula Poukka
Överskötare Eeva Güldogan

Hemsjukhusen i Helsingfors vårdar patienter som behöver vård på sjukhusnivå hemma. Hemsjukhuset fungerar dygnet runt. Hemsjukhusets patienter får till exempel intravenösa antibiotika- och droppbehandlingar. Det kan också vara fråga om vård av patienter i livets slutskede.

Hemsjukhuset fungerar i fyra olika områden i Helsingfors:

 • Södra hemsjukhuset Dal
  Tfn 050 350 9978
 • Östra hemsjukhuset Hertonäs
  Tfn 09 310 55770
 • Västra hemsjukhuset Forsby
  Tfn 09 310 50510
 • Norra hemsjukhuset Malm
  Tfn 09 310 67480


Joursjukhusen

Obs! HUS ansvarar för Helsingfors jourverksamhet från den 7 januari 2019.DELA
06.12.2019 08:33