Suoraan sisältöön

Vaccinationer

Vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet

Helsingforsare får fortfarande vaccinationer som hör till det normala vaccinationsschemat, såsom stelkramps-, polio-, och difterivaccinationer, avgiftsfritt från sin egen hälsostation.

Basvaccinationer ges dessutom inom företagshälsovården och på privata läkarstationer.


A. Barn och unga

Barn och unga får sina basvaccinationer på rådgivningsbyrån och i skolorna.

Vattkoppsvaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet från och med 1.9.2017

Alla barn i åldern 1,5–11 år som inte haft vattkoppor eller fått två vattkoppsvacciner tidigare vaccineras mot det i Helsingfors rådgivningsbyråer och i skolornas åldersgranskningar. 

B. Vuxna

 • Difteri- och stelkramp (dT)
  - Boostervaccination mot stelkramp-difteri borde ges med 10 års mellanrum. 
 • Mässlings-, påssjuka- och röda hund (MPR) 
  - Vuxna har skydd efter att de haft sjukdomen eller efter att de fått två MPR-vaccin.
  - MPR hör nu till det nationella vaccinationsprogrammet och alla födda år 1975 eller efter det har blivit vaccinerade på rådgivningsbyrån.
 • Polio (IPV)
  - Boostervaccination mot polio ges bara i specialfall i enlighet med Folkhälsoinstitutets anvisningar.

En person som inte tidigare fått några vaccinationer vaccineras enligt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd.DELA
06.12.2019 08:40