Hoppa till innehållet

Utdelning av egenvårdsartiklar

Obs! Egenvårdsartiklar sänds per post

Under coronaepidemin skickas egenvårdsartiklar till klienterna per post. De kan hämtas från ett upphämtningsställe eller en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Produkterna kan inte hämtas från utdelningspunkten för egenvårdsartiklar.

Ifall övriga leveransmetoder inte är möjliga, kan produkter som beställts på förhand hämtas vid en överenskommen tidpunkt från utdelningspunkten i Forsby.

Forsby seniorcenter

Hospitalgången 8, N-huset, b-trappan, 3 vån.
00600 Helsingfors
PB 6410
Tfn 09 310 55002 mån–fre kl. 9–12, återuppringningstjänsten
Öppet mån–fre kl. 8–16

Vem kan få egenvårdsartiklar?

Du kan få egenvårdsartiklar kostnadsfritt om du behöver dem för vård av din sjukdom i minst tre månader. Vårdstället avgör hur länge behovet av egenvårdsartiklar varar.

Om vårdstället avgör att du kommer att behöva egenvårdsartiklar över tre månader, kan du få dem avgifsfritt genast då du behöver dem.

Hur får jag remiss för egenvårdsartiklar?

Remiss för egenvårdsartiklar skrivs ut på patientens egen hälsostation där husläkaren bedömer behovet av egenvårdsartiklar i samarbete med hälsovårdaren. Inom hemvården skriver hemvårdsläkaren ut en remiss för egenvårdsartiklar.

Hur beställs egenvårdsartiklar?

Beställ artiklarna i förväg. Leveranstiden är två veckor.

Beställning per telefon

Ring 09 3105 5002 må-fr kl. 9-12.

Vi använder återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig så snabbt som möjligt.

Hörselskadade klienter som inte kan anlita återuppringingstjänsten, kan med hjälp av en tolk ringa växeln (09 310 5015) och begära att bli kopplade till Forsby utdelning av egenvårdsartiklar.

Beställning av egenvårdsartiklar elektroniskt

Egenvårdartiklar kan beställas elektroniskt genom att skicka ett meddelande till utdelning av egenvårdsartiklar i Maisa.

Användning av Maisa

Du kan logga in på Maisa antingen via browsern på www.maisa.fi eller mobilappen för Maisa. Du kan ladda ner appen från appbutiken (Apple AppStore, Google Play). Inloggningen in på Maisa sker med stark identifikation (t.ex. bankkoder, mobilcertifikat, elektroniskt personkort).

Att skicka meddelanden

Du kan skicka meddelanden genom att i den vänstra menyn välja Ställ en fråga och på följande sida välja Fråga om vård eller service. När du skickar ett meddelande ska du först välja från rullgardinsmenyn till vem du vill skicka meddelandet (”Utdelning av egenvårdsartiklar”). Från den andra rullgardinsmenyn ska du välja vad meddelandet gäller (t.ex. Fråga som gäller icke-brådskande vård eller tjänst). Beskriv noggrant i fältet hurdana vårdartiklar du behöver.

Om alternativet för utdelning av egenvårdsartiklar inte finns i menyn betyder det att det har gått mer än 6 månader från senaste kontakten eller det är fråga om den första kontakten till utdelningen av egenvårdsartiklar. Kontakta då utdelningen av egenvårdsartiklar per telefon, tfn 09 310 55002.

Uträttande av ärenden för en annan person

En myndig person kan ge rätt till en valfri person att uträtta ärenden för dem. Rättigheter kan ges i olika omfattningar. Den befullmäktigade kan till exempel se och skicka meddelanden och beställa tider för fullmaktsgivaren.

Anvisning för uträttande av ärenden på en annan persons vägnar

Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar.

Läs mer om Maisa


Hur levereras egenvårdsartiklarna? 

Leveranstiden för egenvårdartiklar är två veckor. Artiklarna sänds per post till ett uthämtningsställe eller en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Stomiartiklar och katetrar levereras hem (avgiftsfri tjänst).

Observera att det för närvarande inte är möjligt att själv hämta artiklar från utdelningen av egenvårdsartiklar.
21.03.2023 12:39