Hoppa till innehållet

Tobakskliniken

Helsingfors stads tobaksklinik ordnar grupper, där man funderar på välfungerande sätt att sluta röka, delar erfarenheter och får kamratstöd. Grupper ordnas efter behov på olika hälsostationer.

Anmälning

Du kan anmäla dig som klient genom att ringa till kliniken tfn 040 754 9686, 040 334 7459 eller 040 836 1840.

Tobaksklinikens tjänster är avgiftsfria och de är avsedda för helsingforsbor.06.12.2019 08:39