Hoppa till innehållet

Cellprovsundersökning (Papa)

Till Papa-test kallas 25–65-åriga kvinnor från Helsingfors med fem års intervaller. Kallelsen till undersökningen sänds per post till hemadressen. Undersökningen är kostnadsfri för helsingforsare.

Papa-screeningundersökningarna sköts av HUSLAB. Du kan välja ett lämpligt provtagningsställe över kommungränserna. 

Med Papa-testet kan man konstatera risken för livmoderhalscancer redan i ett tidigt skede. Vid undersökningen kan också konstateras andra inflammationer och virussjukdomar som går att bota.08.10.2020 10:53