Hoppa till innehållet

Screeningundersökningar

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Cellprovsundersökning

Alla kvinnor i 25–65 års ålder som är bosatta i Helsingfors får med fem års mellanrum kallelse till cellprovsundersökning, dvs. screening för cancer i livmoderhalsen. Kallelsen skickas till hemadressen per post. Undersökningen är kostnadsfri.

Cellprovsundersökning

Mammografi - screening för bröstcancer

Helsingfors stad ger alla kvinnor i 50–68 års ålder som är bosatta i Helsingfors möjlighet till kostnadsfri screening för bröstcancer med två års mellanrum. Kvinnor som fyller jämna år får kallelsebrev till mammografi.

Med hjälp av den direktdigitala avbildningsteknik som används i Helsingfors kan cancer i många fall upptäckas tidigare än förr. Vårdresultaten är mycket goda när tumören upptäcks i tillräckligt tidig fas.

Mammografi17.11.2020 13:56