Hoppa till innehållet

Screeningundersökningar

Cellprovsundersökning

Alla kvinnor i 25–65 års ålder som är bosatta i Helsingfors får med fem års mellanrum kallelse till cellprovsundersökning, dvs. screening för cancer i livmoderhalsen. Kallelsen skickas till hemadressen per post. Undersökningen är kostnadsfri.

Cellprovsundersökning

Mammografi - screening för bröstcancer

Helsingfors stad ger alla kvinnor i 50–68 års ålder som är bosatta i Helsingfors möjlighet till kostnadsfri screening för bröstcancer med två års mellanrum. Kvinnor som fyller jämna år får kallelsebrev till mammografi.

Med hjälp av den direktdigitala avbildningsteknik som används i Helsingfors kan cancer i många fall upptäckas tidigare än förr. Vårdresultaten är mycket goda när tumören upptäcks i tillräckligt tidig fas.

Mammografi

Tarmcancerscreening

HUS Diagnostikcenter kallar helsingforsare i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år till screening för tarmcancer. Du får en personlig inbjudan under innevarande år.

Läs mer om undersökningen06.05.2022 15:52