Hoppa till innehållet

Preventivmedelsklienten på hälsostationen

Blanketten för förhandsuppgifter

 • Fyll i blanketten för förhandsuppgifter i förväg.
  - Det underlättar ditt besök.
  - Dina eller din närmaste släkts sjukdomar kan påverka din preventivmetod.
 • Under besöket får du information och kan diskutera om olika preventivalternativ och om sexuell och reproduktiv hälsa.
 • En del av preventivalternativ är kostnadsfria för helsingforsbor.

Inledande intervju av hälsovårdaren

 • närmast för nya preventivmedelsklienter

Läkargranskning

 • husläkaren, den ansvariga läkaren för preventivfrågor eller skolläkaren
 • gynekologisk undersökning, undersökning av brösten, blodtrycket
 • läkargranskning som gäller preventivmedel är kostnadsfri

Laboratorieundersökningar

 • blodprov, cellprov (Papa) vid behov, klamydiaprov

Kontroll

 • 3-6 mån efter insättning av spiral eller efter att man börjat använda ett hormonellt preventivmedel
 • därefter kontroll en gång om året

Insättning av spiral och kapslar

 • För kvinnor som inte fött barn och för ammande mammor som fött barn för mindre än 6 månader sedan, utförs insättningen på den centraliserade preventivrådgivningen, för dem som redan fött barn utförs ingreppet på den egna hälsostationen.
 • Om insättningen inte lyckas (förhindrande av graviditet, indikationer) på den egna hälsostationen, utförs ingreppet på den centraliserade preventivrådgivningen.
 • P-kapslar läggs in på den centraliserade preventivrådgivningen.

Mer information får du genom att ringa din egen hälsostation.06.12.2019 08:40