Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdstjänster för papperslösa

Vem är papperslös?

Du är papperslös om du

  • saknar uppehållstillstånd i Finland
  • har fått ett negativt beslut på din asylansökan.

Du är inte papperslös om du har något av följande:

  • gällande visum
  • registreringskort för EU-medborgare eller Europeiskt sjukvårdskort
  • ”Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland” från FPA
  • gällande invånarkort från en finländsk asylförläggning eller om du omfattas av mottagningstjänsterna på asylförläggningen.

Hälsovårdstjänster

Papperslösa erbjuds den nödvändiga hälsovården på samma sätt som Helsingforsbor. Personer under 18 år och gravida kvinnor får samma hälsovårdstjänster som Helsingforsbor.

Hälsovårdstjänster dagtid

Om du behöver hälsovårdstjänster, ta kontakt med Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande, Verkstadsgatan 14 A. Den betjänar måndag till fredag kl. 7–20, tfn 09 3105 0333.
Du behöver inget FPA-kort. Vid behov kan du fråga vaktmästarna eller personalen i aulan om hjälp.

Hälsostationstjänster i Fiskehamnen

Hälsovårdstjänster på kvällar, nätter och helger

På kvällar, nätter och helger kan du uppsöka sjukhusens jourenheter. Ring den avgiftsfria Jourhjälpen, tfn 116 117, innan du besöker jouren. Den ger dig råd i akuta hälsoproblem.

Jouren

Munhälsovård (tandvård)

Du kan uppsöka munhälsovården genom att ringa tidsbokningen:
Tandvårdens tidsbokning, må‒to kl. 7‒18 och fr kl. 7‒15, tfn 09 3105 1400

Rådgivningstjänster

Du kan uppsöka mödra- eller barnrådgivningen genom att ringa tidsbokningen:
Rådgivningens tidsbokning, må‒fr kl. 8‒14, tfn 09 3105 5530

Hälsovårdsavgifter

Besök på hälsovårdar- och läkarmottagningen samt rådgivningstjänsterna är avgiftsfria. Tandvården och jourbesök är avgiftsbelagda.

Avgifter för social- och hälsovårdstjänster

Socialtjänster

Du kan ta kontakt med invandrarenhetens socialtjänster om du oroar dig över utkomst, boende eller annan livssituation.

Socialtjänster dagtid

Om du behöver socialtjänster, ta kontakt med Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande, Verkstadsgatan 14 A. Vänligen besök i första hand invandrarenhetens mottagning, som betjänar måndag till fredag kl. 8.15–16.00. Invandrarenhetens rådgivningstelefon vid behov, tfn 09 3103 7577.

• Invandrartjänster i Fiskehamnen

Socialtjänster på kvällar, nätter och helger

På kvällar, nätter och helger kan du uppsöka socialjouren, tfn 0206 96006, eller krisjouren, tfn 09 3104 4222.

Social- och krisjouren

Nödinkvartering

Nödinkvartering för papperslösa ordnas av Helsingfors kyrkliga samfällighet i Hermanstad.
Mer information om nödinkvarteringen

Helsingfors Diakonissanstalt ordnar nödinkvartering i första hand för den s.k. rörliga befolkningen i Diakonissanstaltens kvarter vid Alpgatan.06.12.2019 08:40