Hoppa till innehållet

Övriga hälsovårdstjänster

Fotterapi

För fotterapi behövs en remiss.

Ytterligare information vardagar kl. 8-10 från fotterapins tidsbeställning tfn 09 3104 5425.

Fotterapi

Företagshälsovård

Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda företagshälsovårdstjänster har slagits samman till Aito Työterveys -Vantaan Työterveys Oy som är i Vanda stads ägo. Affärsverket har ingått avtal med företag om att tillhandahålla hälsovårdstjänster för företag. Tjänsterna omfattar den lagstadgade, förebyggande företagshälsovården och, om företaget så vill, sjukvården på allmänläkarnivå som utgår från företagshälsovården.

Näringsterapi

Till näringsterapeutens mottagning kan man komma i problematiska situationer som gäller näringen med remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare.

Papperslösa

Preventivmedelsrådgivning


Rådgivning i smittsamma sjukdomar

Rådgivning i smittsamma sjukdomar får man på sin egen hälsostation och i hälsorådgivningen, tfn 09 310 10023 (24 h). Förfrågningar om laboratorietester för smittsamma sjukdomar kan riktas till den egna hälsostationen.

Screeningsundersökningar

Sjömanshälsovård

Läkarintyg för marintjänstgöring och sjukvårdstjänster för sjömän.

Undersökning och vård av minnessymtom och minnesrubbningar

Om man märker minnesrubbningar hos sig själv eller en anhörig är det bra att söka sig till exempel till sin egen hälsostation för minnesundersökningar. Om fortsatta undersökningar verkar vara nödvändiga efter initialutredningarna remitteras patienten till en minnespoliklinik som är specialiserad i undersökning och vård av minnessjukdomar. Den fortsatta vården och uppföljningen sker på den egna hälsostationen eller i hemvården.

Utdelning av egenvårdsartiklar

Vaccinationer

Basvaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet, såsom vaccinationer mot stelkramp, difteri och polio, ges utan avgift på den egna hälsostationen. Basvaccinationer ges dessutom inom företagshälsovården och på privata läkarstationer.

Tobakskliniken

Helsingfors stads tobaksklinik ordnar avvänjningskurser och ger personlig handledning och stöd för dem som vill sluta röka.18.11.2020 08:54