Suoraan sisältöön

Allvarliga olycksfall och förgiftningar

Allvarliga olycksfall

Barn och vuxna
HUCS Tölö sjukhus, olycksfallsstationen
Tölögatan 40
Tel. (09) 4718 7351 eller (09) 4711
 

Svåra förgiftningar

Barn
Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors
Dörr A, 1. våningen
Kontakt
- Rådgivningstjänster: 09 3101 0023/Helsingfors
- 8710 023/HNS rådgivning
 

Vuxna
HUCS Mejlans sjukhus, jourpolikliniken
Haartmansgatan 4
Tel. (09) 471 6348 eller (09) 4711
 

Telefonrådgivning
HUCS giftinformationscentralen
Rådgivning dygnet runt 0800 147 11106.12.2019 08:35