Hoppa till innehållet

Jour

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Under vardagar får du i första hand vård på din egen hälsostation

Under vardagar behandlas den som är bosatt i Helsingfors i första hand på sin egen hälsostation i fall av plötsliga sjukdomsfall eller mindre olycksfall.

Hälsostationernas kontaktuppgifter och öppettider

När hälsostationen är stängd

Ring Jourhjälpen tfn 116 117  (inget riktnummer behövs) innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen ger råd och vårdanvisningar samt information om det rätta vårdstället. Tjänsten är gratis och betjänar dygnet runt.

Jourmottagningar

Ungdomar över 16 år och vuxna

Barn och unga under 16 år

Helsingforsare kan också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150, tfn 09 87 10023 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1, ring först tfn 116 117.25.11.2020 11:22