Jour


Du får i första hand vård på din egen hälsostation

Under vardagar behandlas den som är bosatt i Helsingfors i första hand på sin egen hälsostation i fall av plötsliga sjukdomsfall eller mindre olycksfall.


Hälsostationernas kontaktuppgifter och öppettider


När hälsovårdscentralen är stängd

Hälsovårdscentralsjouren är öppen

  • vardagar kl. 16.00–22.00
  • lördagar, söndagar och helgdagar kl. 8.00–22.00.

Sjukhusjouren är alltid öppen.


När ska jag uppsöka jouren?

  • Om en undersökning eller vård inte tryggt kan skjutas upp till nästa vardag
  • Om fördröjd vård orsakar bestående hälsoskada

Bör jag uppsöka jouren?

Ring hälsorådgivningen på nummer 09 310 10023 om du är osäker på om du behöver akutvård eller om du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar.

På jouren behandlas patienterna i prioritetsordning enligt symtomen, inte i den ordning de kommit. En mottagande sjukskötare bedömer vårdbehovet och hur brådskande situationen är. Om patientens tillstånd kräver en jourläkares bedömning får patienten träffa en läkare. En del besvär kan även behandlas på sjukskötarens mottagning.

På grund av jourverksamhetens oförutsägbara natur kan väntetiden variera. Målet är att man ska tas emot på hälsovårdscentralens jour inom tre timmar efter att man anmält sig.

Helsingfors stads jourmottagningar

Ungdomar över 16 år och vuxna

Barn och unga under 16 årDELA
23.03.2018 15:44