Jour


Du får i första hand vård på din egen hälsostation

Under vardagar behandlas den som är bosatt i Helsingfors i första hand på sin egen hälsostation i fall av plötsliga sjukdomsfall eller mindre olycksfall.


Hälsostationernas kontaktuppgifter och öppettider


När hälsovårdscentralen är stängd

Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du söker dig till jouren. Tjänsten är gratis och betjänar dygnet runt.

Hälsovårdscentralsjouren är öppen

  • vardagar kl. 16.00–22.00
  • lördagar, söndagar och helgdagar kl. 8.00–22.00.

Sjukhusjouren är alltid öppen.


När ska jag uppsöka jouren?

  • Om en undersökning eller vård inte tryggt kan skjutas upp till nästa vardag
  • Om fördröjd vård orsakar bestående hälsoskada

Bör jag uppsöka jouren?

Ring den avgiftsfria Jourhjälpen på nummer 116 117 innan du uppsöker en jourmottagning. Du kan också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem när din hälsostation är stängd. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

På jouren behandlas patienterna i prioritetsordning enligt symtomen, inte i den ordning de kommit. En mottagande sjukskötare bedömer vårdbehovet och hur brådskande situationen är. Om patientens tillstånd kräver en jourläkares bedömning får patienten träffa en läkare. En del besvär kan även behandlas på sjukskötarens mottagning.

På grund av jourverksamhetens oförutsägbara natur kan väntetiden variera. Målet är att man ska tas emot på hälsovårdscentralens jour inom tre timmar efter att man anmält sig.

Helsingfors stads jourmottagningar

Ungdomar över 16 år och vuxna

Barn och unga under 16 år

  • Obs! Barnklinikens funktioner har flyttats till Nya barnsjukhuset.
    Kontaktuppgifter: Nya barnsjukhsuet, Stenbäcksgatan 9, tfn 09 4711 (växel). 
  • Läs mer


DELA
28.09.2018 15:18