Hoppa till innehållet

Hälsostationerna enligt stadsdelar

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 15-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


 

Avbrott i hälsovårdens e-tjänster 25.11.2020 fr.o.m kl. 22

Det blir ett serviceavbrott i hälsovårdstjänsterna (gäller inte tandvården) 25.11.2020 kl. 22–23. Under avbrottet är e-tjänsterna inte i bruk. Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder!


Problemen i telefontjänsten fortsätter

Det förekommer tekniska problem i hälsostationernas, Jourhjälpens och coronavirusrådgivningens telefontjänster. För en del klienter kan samtalen brytas och återuppringningen fungerar eventuellt inte.

Telefonnumret för Jourhjälpen (tfn 116 117) fungerar (26.11 kl. 13.30), men störningar kan ännu förekomma.

Du kan vid behov vara i kontakt elektroniskt via tjänsten Omaolo eller söka dig till jouren eller hälsostationen. I nödfall ring 112.

Vi meddelar genast när problemet har åtgärdats. Vi beklagar situationen.


Kontrollera din begäran om förnyelse av recept

På grund av en uppdatering i patientdatasystemet har begäran om förnyelse av recept gjorda på Omakanta eller apotek har eventuellt inte registrerats 5–9.11.

Gör vid behov en ny begäran på Omakanta, genom att kontakta oss via asiointi.hel.fi eller att ringa din hälsostation.


Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Obs! På grund av coronasituationen gör läkarna inte eftergranskningar efter förlossningar eller läkarundersökningar för barn i åldern 1,5 och 4 år förutom vid specialfall. Vi beklagar situationen.

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör en symtombedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Problemen i telefontjänsten fortsätter

Det förekommer tekniska problem i hälsostationernas, Jourhjälpens och coronavirusrådgivningens telefontjänster. För en del klienter kan samtalen brytas och återuppringningen fungerar eventuellt inte.

Telefonnumret för Jourhjälpen (tfn 116 117) fungerar (26.11 kl. 13.30), men störningar kan ännu förekomma.

Du kan vid behov vara i kontakt elektroniskt via tjänsten Omaolo eller söka dig till jouren eller hälsostationen. I nödfall ring 112.

Vi meddelar genast när problemet har åtgärdats. Vi beklagar situationen.


18.11.2020 15:15