Hoppa till innehållet

Malms hälsostation

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Coronavaccination för Helsingforsbor

Information om coronavaccination här: coronavaccination.hel.fi.

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Oma du uppvisar symtom

 • Gör en symtombedömning på webben på adressen omaolo.fi. På basis av dina symtom får du instruktioner och kan vid behov boka tid till coronavirustestet. Omaolo betjäner 24/7. 

 • Om du inte kan göra symtombedömningen på webben kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Om Coronablinkern meddelar dig om exponering

 • Beställ tid till coronavirustest även om du inte har några symtom. Beställ tid på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

 • Om du inte kan använda Omaolo-tjänsten kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Om du fått en masscreeningskod

 • Beställ tid till coronavirustest på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.


Malm fungerar delvis som coronahälsostation

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationerna i Dal och Malm. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer.

Malms coronahälsostation, Talvelavägen 8, har öppet må–fr kl. 8–16.

Klienter betjänas i prioritetsordning. Hälsostationen har ingen tidsbeställning. Coronahälsostationen ligger i hälsostationens nedre våning.

Verksamhetsställena i Bocksbacka och Malm står till tjänst för klienter vid Malms hälsostation

Det nya verksamhetsstället i Bocksbacka är en del av Malms hälsostation. Bocksbackas hälsostationstjänster finns i samma byggnad som Bocksbackas tidigare hälsostation. Adressen är Säterivägen 2. Byggnaden är tillgänglig.

Karta över verksamhetsstället i Bocksbacka.

Som klient i Malm kan du ringa det bekanta numret med återuppringningstjänst tfn 09 310 57702. Du kan också kontakta hälsostationen elektroniskt eller besöka hälsostationen i Bocksbacka.

 • Coronaärenden sköts inte på Malms hälsostations telefonnummer. Om du har symtom som tyder på coronavirussmitta ska du boka tid till provtagning på adressen omaolo.fi eller på telefonnumret 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Öppettiderna både i Malm och Bocksbacka är vardagar kl. 8–16.

Återuppringningen är upptagen

Vår återuppringningstjänst är för närvarande upptagen, vilket orsakar fördröjningar i återuppringningen.  Vi beklagar besväret. (12.5 kl. 14.15)

Vi önskar att du endast lämnar en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vi ringer tillbaka också under veckoslut och helger.
Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att du tar kontakt senare.

Du hittar svar på ofta ställda frågor på hälsostationernas chatbot på www.hel.fi/terveysasemat (på finska). Gör en symtombedömning på nätet på Omaolo.fi. Tjänsten står till tjänst 24/7. Du får vid behov kontakt med en expert. På vardagar svarar vi under samma dag på kontaktbegäran som har lämnats före klockan 16.

Ta i bruk den nya kanalen för e-tjänster, Maisa. För meddelanden skickade från Maisa är handläggningstiden 1–3 vardagar.
Läs mer om Maisa

Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst, tfn 116 117 (24 h).
I nödfall ring 112.

OBS! Hälsostationers återuppringning står till tjänst 26.4–30.6 vardagar kl. 8–15.


Pollen orsakar för närvarande kraftiga symtom

 • Kom ihåg att apotek säljer bra och receptfria mediciner mot allergisymtom (antihistamintabletter, ögondroppar, kortisonnässpray).
 • Du kan förnya dina recept på allergimedicin elektroniskt på omakanta.fi (om möjligt, be receptet för två år).
 • Om du inte har ett tidigare recept, gör en begäran på maisa.fi.
 • Kontakta vid behov din egen hälsostation.
 • Sök dig fortfarande till koronatest med låg tröskel.

Tjänster i Bocksbacka

I Bocksbacka erbjuds samma tjänster som på övriga hälsostationer.

Till tjänsterna hör läkarnas och sjukskötarnas brådskande och icke-brådskande mottagningar, brådskande första hjälpen och kontorstjänster.

Tjänster i Malm

På Malms hälsostation, på adressen Talvelavägen 4, finns det för närvarande mottagningar på andra våningen i trappuppgång C. Malm erbjuder klienterna brådskande och icke-brådskande tidsbokningsmottagningar, men inga brådskande första hjälpen-tjänster eller byråtjänster. Det finns ingen hiss till andra våningen.

Antalet mottagningstider i Malms hälsostations byggnad är begränsade, eftersom coronahälsostationen för närvarande verkar på nedre våningen.

Barn- och mödrarådgivningstjänsterna finns på Malms övre våning (ingen hiss).

Återuppringningen är upptagen

Vår återuppringningstjänst är för närvarande upptagen, vilket orsakar fördröjningar i återuppringningen.  Vi beklagar besväret. (12.5 kl. 14.15)

Vi önskar att du endast lämnar en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vi ringer tillbaka också under veckoslut och helger.
Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att du tar kontakt senare.

Du hittar svar på ofta ställda frågor på hälsostationernas chatbot på www.hel.fi/terveysasemat (på finska). Gör en symtombedömning på nätet på Omaolo.fi. Tjänsten står till tjänst 24/7. Du får vid behov kontakt med en expert. På vardagar svarar vi under samma dag på kontaktbegäran som har lämnats före klockan 16.

Ta i bruk den nya kanalen för e-tjänster, Maisa. För meddelanden skickade från Maisa är handläggningstiden 1–3 vardagar.
Läs mer om Maisa

Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst, tfn 116 117 (24 h).
I nödfall ring 112.

OBS! Hälsostationers återuppringning står till tjänst 26.4–30.6 vardagar kl. 8–15.


Pollen orsakar för närvarande kraftiga symtom

 • Kom ihåg att apotek säljer bra och receptfria mediciner mot allergisymtom (antihistamintabletter, ögondroppar, kortisonnässpray).
 • Du kan förnya dina recept på allergimedicin elektroniskt på omakanta.fi (om möjligt, be receptet för två år).
 • Om du inte har ett tidigare recept, gör en begäran på maisa.fi.
 • Kontakta vid behov din egen hälsostation.
 • Sök dig fortfarande till koronatest med låg tröskel.22.04.2021 10:00