Hoppa till innehållet

Malms hälsostation

Verksamhetsstället i Bocksbacka stänger den 7 oktober – hälsostationstjänster tillbaka till Malm

Fredagen den 8 oktober har Malms hälsostations verksamhetsställen stängt både i Malm och i Bocksbacka. Då kommer klienterna på Malms hälsostation att få brådskande hälsovårdstjänster från hälsostationerna i Skomakarböle, Parkstad och Jakobacka.

Måndagen den 11 oktober fortsätter verksamheten på Malms hälsostation normalt vid det välbekanta verksamhetsstället på Talvelavägen 4.


Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Influensavaccineringarna inleds i början av november

Influensavaccineringarna inleds i Helsingfors 1.11 och de centraliseras till de nuvarande coronavaccinationspunkterna. Man ska boka tid för vaccineringen och tidsbokningen öppnas i slutet av oktober. Vi meddelar separat om den exakta tidpunkten.

Coronavaccination för Helsingforsbor

Information om coronavaccination här: coronavaccination.hel.fi.

Coronavaccinationsintyget finns på Mina Kanta-sidor inom cirka fem dygn efter att man vaccinerats. Läs mer: Varifrån får jag vaccinationsintyg?

Från och med 1.10 vårdas patienter med luftvägssymtom och coronapatienter på den egna hälsostationen

Den centraliserade coronahälsostationsverksamheten i Dal och Malm har upphört 30.9.2021.

I fortsättningen vårdas de som insjuknat i covid-19 och andra klienter som lider av luftvägssymtom på sin egen hälsostation med tidsbeställning.

Vården av luftvägsinfektioner är i huvudsak hemvård och kräver inte utvärdering av en yrkesutbildad person inom hälsovården.

Om du upplever att du behöver en utvärdering av en sjukskötare eller läkare, gör då en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronarådgivningen tfn 09 310 10024 eller din egen hälsostations servicenummer.

Sök dig inte direkt till hälsostationen, utan kontakta alltid först personalen per telefon eller elektroniskt.

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset


Malms hälsostation:
Må–fre kl. 8–16

Obs! Malms hälsostations verksamhetsställen har stängt fredagen 8.10.2021 både i Malm och i Bocksbacka. I brådskande fall kan patienterna kontakta hälsostationerna i Skomakarböle, Parkstad och Jakobacka.

I akuta fall se närmare instruktioner nedan.

Jag behöver hjälp, vad ska jag göra? 

Jag vill boka tid elektroniskt 

Jag söker vårduppgifter, laboratorieresultat eller recept (Kanta) 

Jag vill göra en elektronisk hälsoundersökning 

Jag vill starta en elektronisk väl­befinnande­coachning 

Laboratorium 

Röntgen (bilddiagnostik) 06.10.2021 12:23