Hoppa till innehållet

Dals coronahälsostation

Dals hälsovårdstjänster i Dal från och med 29.3

Tjänsterna som erbjuds på Dals hälsovårdsstation öppnar igen i Dal måndagen 29.3. Samtidigt slås Dals och Tölö centralhälsostationer ihop och de blir tillsammans Stengårds nya hälsostation, som fungerar i Dal, adress Läkaregatan 8 P (byggnad 4).
Stengårds hälsostation
Läs mer:  Tölös och Dals hälsostationer och rådgivningsbyråer flyttar till Dal – även flyttningar i Dal


Dals hälsostation fungerar som coronahälsostation

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Symtom i andningsorganen är till exempel hosta, halsont, snuva och feber. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer. 

Dals coronahälsostation har öppet må–fr kl. 8–16.

Klienter betjänas i angelägenhetsordning utan tidsbeställning.

Tillfällig ingång till Dals coronahälsostation via Idrottsgatan från och med den 9 juni

Dals hälsostation på kartan.

På grund av bergsondering bes klienter som anländer till Dals coronahälsostation till fots att tillfälligt använda rutten via Idrottsgatan från och med den 9 juni.

De som kommer med bil ska fortsättningsvis köra till sjukhusområdet längs Läkarega-tan. På grund av bergsonderingen finns det något färre parkeringsrutor än vanligt.

Bergsonderingen pågår vardagar kl. 7–19. Vi beklagar buller och andra störningar. Ar-betet pågår i cirka 2 veckor från och med den 9 juni.

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Coronavaccination för Helsingforsbor

Information om coronavaccination här: coronavaccination.hel.fi.

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Oma du uppvisar symtom

  • Gör en symtombedömning på webben på adressen omaolo.fi. På basis av dina symtom får du instruktioner och kan vid behov boka tid till coronavirustestet. Omaolo betjäner 24/7. 

  • Om du inte kan göra symtombedömningen på webben kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Om Coronablinkern meddelar dig om exponering

  • Beställ tid till coronavirustest även om du inte har några symtom. Beställ tid på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.

  • Om du inte kan använda Omaolo-tjänsten kan du ringa Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

Om du fått en masscreeningskod

  • Beställ tid till coronavirustest på adressen omaolo.fi. Omaolo betjänar 24/7.
15.06.2021 12:42