Hoppa till innehållet

Dals hälsostation

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 15-åringar använder ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster så som när du besöker ett seniorcenter, servicehus, vårdhem eller sjukhus.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetDals hälsostation fungerar som coronahälsostation

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Symtom i andningsorganen är till exempel hosta, halsont, snuva och feber. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer. 

Obs! Dals coronahälsostation betjänar igen normalt idag torsdagen den 10.9 från klockan 10 framåt. Dals coronahälsostation har öppet må–fr kl. 8–16.

Klienter betjänas i angelägenhetsordning utan tidsbeställning.

Avgiftsfria influensavacciner till riskgrupper

Helsingforsbor som hör till riskgrupper får avgiftsfria influensavacciner 9–27.11. Vaccin mot säsongsinfluensan ges vid vaccinationsenheterna endast med tidsbokning.
En tid för vaccination kan bokas elektroniskt på influensavaccination.hel.fi eller genom att ringa numret 09 310 46300. Tidsbokningsnumret betjänar vardagar kl. 8–16.
Hälsostationernas återuppringning eller kontor ger inte vaccinationstider till klienterna.


Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet! 

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör en symtombedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. I övriga ärenden betjänas Dals hälsostation fr.o.m. 16.3 på:

Läs mer
20.10.2020 12:55