Hoppa till innehållet

Hälsostationer

Avbrott i hälsovårdens e-tjänster 15.9

Det blir ett serviceavbrott i hälsovårdstjänsterna (gäller inte tandvården) 15.9 kl. 22–23.30. Under avbrottet är e-tjänsterna inte i bruk. Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder!


Obs! Helsingfors coronavirusrådgivning och hälsostationernas återuppringningstjänst är för närvarande överbelastad. Svarstiden på klientsamtal kan vara längre än normalt. Vi beklagar situationen. Om ditt ärende gäller coronavirus, du kan göra en symtombedömning på omaolo.fi. Du kan också ta kontakt till hälsostation elektroniskt.

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet! 

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör en symtombedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 
Har du något av följande symtom?

 • Hosta, hals- eller öronvärk eller symtom av luftvägsinflammation?
 • Symtom på ögoninflammation?
 • Halsbränna?
 • Symtom av urinvägsinfektion?
 • Symtom av sexuellt överförd sjukdom?
 • Besvär i den nedre delen av ryggen, axeln eller knäet?
 • Huvudvärk?
 • Diarré?
 • Anala besvär?

Om du misstänker coronavirussmitta, kan du göra en symtombedömning om den.

Ifall du lider av andra symtom kan du använda den allmänna symtomförfrågan.

Tjänsten Omaolo är i bruk dygnet runt. Utgående från dina svar får du en handlingsrekommendation och anvisningar för vad du ska göra.

Mer info om Omaolo


På hälsostationerna testas nya verksamhetsmodeller

På en del av hälsostationerna har det tagits i bruk den nya servicemodellen för centraler för hälsa och välbefinnande. I modellen utses för alla klienter en anställd som fungerar som deras kontaktperson och organiserar klientens servicehelhet. Dessutom samarbetar de olika experterna intensivare för klienternas bästa.

Alla hälsostationers klienter kan förutom per telefon även berätta om sitt servicebehov elektroniskt när det bäst passar dem. Kontaktbegäran besvaras senast följande vardag.


Berätta vad du behöver hjälp med

Varje helsingforsare får primärvårdstjänster på sin egen hälsostation. Hälsostationen är den primära vårdenheten och därifrån kan patienten vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Under vardagar kan den som behöver brådskande vård komma direkt till hälsostationen. Vi rekommenderar dock att man först ringer till sin hälsostation.

Under kvällar och veckoslut är hälsostationerna stängda. Då får vuxna patienter vård vid akuta sjukdomar och olyckor vid jourmottagningarna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. Hälsocentraljouren för barn finns på Nya Barnsjukhuset.

Vårdbehovet bedöms på hälsostationen

När patienten ringer till hälsostationen sparas telefonnumret i en automat. En skötare ringer snarast möjligt tillbaka till patienten för att bedöma vårdbehovet och för att hänvisa patienten till rätt vårdenhet. Alla skötare har telefonmottagning måndag–fredag kl. 8–9 och kl. 12–13. Då är det lättast att få kontakt med den egna skötaren. På basis av en bedömning per telefon kan man få bl.a. hemvårdsanvisningar för en sjukdom, en mottagningstid hos en hälsovårdare, en fysioterapeut eller en läkare eller en telefontid hos en läkare eller en skötare. Om patienten har en långtidssjukdom som behöver uppföljning rekommenderar vi att patienten väljer ett arbetspar som består av patientens egen skötare och husläkare. Många hälsorelaterade frågor kan även skötas genom e-tjänster. Kontaktuppgifterna och öppettiderna finns på hälsostationernas webbsidor.

Egenvårdsstationer

Alla hälsostationer har en egenvårdsstation (s.k. Itepiste), där man kan bl.a. mäta blodtryck, vikt och midjemått. På webbsidorna för Helsingfors egenvård finns information om hur man kan ta hand om sitt välbefinnande och främja sin hälsa varje dag.

Laboratorietjänster

Helsingforsare kan söka sig till laboratorieundersökningar vid vilket som helst av HUSLAB:s provtagningsställen i huvudstadsregionen antingen utan tidsbeställning eller genom att boka tid i förväg. För provtagning behövs i allmänhet remiss av en läkare eller en skötare.

Val av hälsostation

Som Helsingforsbo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du byta hälsostation i Helsingfors eller välja en hälsostation i en annan kommun.

Om du har långvariga sjukdomar eller får regelbunden medicinering rekommenderar vi att du väljer ett arbetspar av vårdare/läkare för att förbättra kontinuiteten i vården.

 • Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta hälsostation eller välja ett arbetspar av vårdare/läkare?
  • Kontakta hälsostationen som du har valt – det räcker med att du meddelar per telefon eller på plats.
   Berätta om din önskan om ett arbetspar – det realiseras i mån av möjligheter.
 • Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta kommunen som tillhandahåller mina hälsostationstjänster?

Mer information om val av hälsostation och arbetspar
 

På hälsostationen finns också en rådgivningsbyrå.

Hälsostationerna på kartan


Mot Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande

Frågor och svar
30.04.2020 08:53