Hälsostationer

Obs! Influensavaccinationerna vid vaccineringsenheter har avslutats 10.11.
Fr.o.m. 13.11 kan du boka tid för vaccinering på din egen hälsostation antingen elektroniskt eller per telefon.

Fick du bra service?
Berätta om din klienterfarenhet och hjälp oss att förbättra vår verksamhet.

På hälsostationerna testas nya verksamhetsmodeller

På en del av hälsostationer har tagits i bruk den nya servicemodellen för centraler för hälsa och välbefinnande. I modellen utses en anställd för alla klienter som fungerar som deras kontaktperson och samordnar klientens servicehelhet. Dessutom samarbetar de olika experterna intensivare för klienternas bästa.

Klienterna på Berhälls, Hertonäs, Tölö, Vallgårds och Nordsjö hälsostationer kan utöver per telefon också berätta om sitt servicebehov elektroniskt när det bäst passar dem. Kontaktbegäran besvaras senast följande vardag, i snitt redan inom ett par timmar. Nordsjö hälsostations klienter får ett servicenummer för kontakt till sitt förfogande. Samtidigt har Nordsjö hälsostations öppettider förlängts: hälsostationen har öppet från måndag till fredag kl. 7–20. Därmed kan klienterna uträtta sina ärenden också tidigt på morgonen kl. 7–8 och sent på kvällen kl. 16–20.

Obs! Influensavaccinationerna vid vaccineringsenheter har avslutats 10.11.
Fr.o.m. 13.11 kan du boka tid för vaccinering på din egen hälsostation antingen elektroniskt eller per telefon.

Fick du bra service?
Berätta om din klienterfarenhet och hjälp oss att förbättra vår verksamhet.

Varje helsingforsare får primärvårdstjänster på sin egen hälsostation. Hälsostationen är den primära vårdenheten och därifrån kan patienten vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

På hälsostationen vårdas patienten av ett arbetspar som består av en läkare och en skötare. På hälsostationerna är det dessutom möjligt att få kontakt med psykiatriska sjukskötare,  missbrukarvårdare och fysioterapeuter. Hälsovårdaren eller läkaren bedömer vårdbehovet och hänvisar patienten till den psykiatriska sjukskötarens mottagning vid behov.

På vardagar kan den som behöver brådskande vård komma direkt till hälsostationen. Vi rekommenderar dock att man först ringer till sin hälsostation.

På kvällar och veckoslut är hälsostationerna stängda. Då får vuxna patienter vård vid akuta sjukdomar och olyckor på jourmottagningarna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. Hälsocentraljouren för barn finns på Barnkliniken.

Vårdbehovet bedöms på hälsostationen

När patienten ringer till hälsostationen sparas telefonnumret i en automat. En skötare ringer snarast möjligt tillbaka till patienten för att bedöma vårdbehovet och för att hänvisa patienten till rätt vårdenhet. Alla skötare har telefonmottagning måndag–fredag kl. 8–9 och 12–13. Då är det lättast att få kontakt med den egna skötaren. På basis av en bedömning per telefon kan man få bl.a. hemvårdsanvisningar för en sjukdom, en mottagningstid hos en hälsovårdare, en fysioterapeut eller en läkare eller en telefontid hos en läkare eller en skötare. Om patienten har en långtidssjukdom som behöver uppföljning rekommenderar vi att patienten väljer ett arbetspar som består av patientens egen skötare och husläkare. Många hälsorelaterade frågor kan även skötas genom e-tjänster. Kontaktuppgifterna och öppettiderna finns på hälsostationernas webbsidor.

Egenvårdsstationer

Alla hälsostationer har en egenvårdsstation (s.k. Itepiste), där man kan bl.a. mäta blodtryck, vikt och midjemått. På webbsidorna för Helsingfors egenvård finns information om hur man kan ta hand om sitt välbefinnande och främja sin hälsa varje dag.

Hänvisning till fortsatt vård

Hälsostationsläkaren eller -skötaren kan remittera patienten till fysioterapi, fotvård och näringsterapi. Vid behov kan man få en remiss från hälsostationen även för utdelning av egenvårdsartiklar och till den specialiserade sjukvården. Preventivmedelsrådgivningen hör till hälsostationens tjänster, men vid specialfall hänvisas patienten till den centraliserade preventivrådgivningen.

Laboratorietjänster

Helsingforsare kan söka sig till laboratorieundersökningar vid vilket som helst av HUSLAB:s provtagningsställen i huvudstadsregionen antingen utan tidsbeställning eller genom att boka tid i förväg. För provtagning behövs i allmänhet remiss av en läkare eller en skötare.

Val av hälsostation

Som Helsingforsbo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du byta hälsostation i Helsingfors eller välja en hälsostation i en annan kommun.

Om du har långvariga sjukdomar eller får regelbunden medicinering rekommenderar vi att du väljer ett arbetspar av vårdare/läkare för att förbättra kontinuiteten i vården.

  • Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta hälsostation eller välja ett arbetspar av vårdare/läkare?
    • Kontakta hälsostationen som du har valt – det räcker med att du meddelar per telefon eller på plats.
      Berätta om din önskan om ett arbetspar – det realiseras i mån av möjligheter.
  • Hur ska jag gå tillväga om jag vill byta kommunen som tillhandahåller mina hälsostationstjänster?

Mer information om val av hälsostation och arbetspar
 

På hälsostationen finns också en rådgivningsbyrå.

Hälsostationerna på kartanDELA
10.11.2017 11:47