Hoppa till innehållet

Grabbarna i kondis - hälsokontroll för 40-åriga män

Du erbjuds möjlighet till en hälsokontroll som du kan genomgå på webben.

Med hjälp av den elektroniska hälsokontrollen får du information om faktorer som påverkar din hälsa. Dessutom ser du hur dina levnadsvanor påverkar din beräknade livslängd och risken att insjukna i sjukdomar som förkortar din livslängd och försämrar din livskvalitet.

Vi kallar alla män från Helsingfors som i år fyller 40 år till en hälsokontroll. Var tredje man från Helsingfors konstateras ha en förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes. Efter att du genomgått hälsokontrollen får du en rapport om dina resultat utifrån vilka du vid behov blir hänvisad till närmare utredningar och laboratorieundersökningar på din hälsostation.

Så här genomgår du den elektroniska hälsokontrollen:

  1.  Fyll i hälsoundersökningen i Omaolo-tjänsten.
  2.  Ifall du har högre risk för att insjukna så kan du skicka sammanfattningen till yrkespersoner inom hälsovården.
  3. Du kan ta i bruk elektroniska hälsoträningsprogram som passar dig.


19.02.2021 11:41