Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Ergoterapi - kontaktuppgifter

Ledande ergoterapeut
Helena Kara
Tel. 09 3105 0939 eller 050 402 5775
e-post: helena.kara(at)hel.fi

Ergoterapitjänster får du med remiss från hälsostationen, geriatriska polikliniken eller sjukhuset. Barn behöver remiss från rådgivningsbyrån eller skolhälsovården.

Svenskspråkig ergoterapi

För barn
Susanna Ahonen, tel. 09 310 59159
e-post: susanna.ahonen(at)hel.fi

Rådgivning med låg tröskel, tel. 09 310 20823 (fredagar kl. 13-14, övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen).

För vuxna
Kaisa Kalliotyrni, tel. 09 310 65739
e-post: kaisa.kalliotyrni(at).hel.fi

Rådgivning med låg tröskel, tel. 09 310 64501 (måndagar kl. 9-10, övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen).

Finskspråkig ergoterapi

Södra området

Ansvarig ergoterapeut
Mervi Piipponen, tel. 09 3104 7569 eller 050 322 6742 
e-post: mervi.piipponen(at)hel.fi

Östra området

Ansvarig ergoterapeut
Meri Pekkanen, tel. 09 3106 4499 eller 040 334 1213 
e-post: meri.pekkanen(at)hel.fi

Sydöstra området

Ansvarig ergoterapeut
Meri Pekkanen, tel. 09 3106 4499 eller 040 334 1213 
e-post: meri.pekkanen(at)hel.fi

Mellersta området

Ansvarig ergoterapeut
Meri Pekkanen, tel. 09 3106 4499 eller 040 334 1213 
e-post: meri.pekkanen(at)hel.fi

Nordöstra området

Ansvarig ergoterapeut
Mervi Piipponen tel. 09 3104 7569 eller 050 322 6742 
e-post: mervi.piipponen(at)hel.fi

Västra området

Ansvarig ergoterapeut 
Mervi Piipponen, tel. 09 3104 7569 eller 050 322 6742 
e-post: mervi.piipponen(at)hel.fi

Norra området

Ansvarig ergoterapeut 
Mervi Piipponen, tel. 09 3104 7569 eller 050 322 6742 
e-post: mervi.piipponen(at)hel.fi

Ergoterapi för barn

Ansvarig ergoterapeut 
Tarja Kuisma, tel. 09 3106 7454 eller 050 402 2857 
e-post: tarja.kuisma(at)hel.fi

Hemvårdens ergoterapeuttjänster via hemvården.09.01.2020 14:56