Rehabilitering och terapi

Med hjälp av rehabilitering upprätthålls och förbättras patientens funktionsförmåga. Rehabiliteringsbehovet bedöms i vanliga fall av husläkaren på patientens egen hälsostation, på den psykiatriska polikliniken eller vid stadssjukhuset, som också kan erbjuda patienten rehabilitering.

I vissa fall är specialkunskaper dock nödvändiga för att kunna genomföra rehabiliteringen. Då får patienten stöd av specialtjänsterna för rehabilitering. Kompetenscentret för rehabilitering tillhandahåller följande rehabiliteringstjänster för helsingforsare:DELA
12.01.2016 11:22