Suoraan sisältöön

Rehabilitering och terapi

Med hjälp av rehabilitering upprätthålls och förbättras patientens funktionsförmåga. Rehabiliteringsbehovet bedöms i vanliga fall av husläkaren på patientens egen hälsostation, på den psykiatriska polikliniken eller vid stadssjukhuset, som också kan erbjuda patienten rehabilitering.

I vissa fall är specialkunskaper dock nödvändiga för att kunna genomföra rehabiliteringen. Då får patienten stöd av specialtjänsterna för rehabilitering. Kompetenscentret för rehabilitering tillhandahåller följande rehabiliteringstjänster för helsingforsare:


Mot Fiskehamnen!

Fysioterapin vid Berghälls hälsostation och Hertonäs ergoterapi flyttar till centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen på adressen Verkstadsgatan 14 A den 5 februari 2018.

Rehabiliteringstjänsterna finns utspridda på flera våningar. När du anmäler dig vid automaterna i entréhallen får du veta vilken våning du ska till. Använd alltid hiss B. Våra servicenummer och betjäningstider förblir oförändrade.

Läs mer om kundmeddelanden

Förbindelser (se kartan över Fiskehamnen)

  • Metro, Fiskehamnens metrostation ligger alldeles bredvid.
  • Bussar, linje 26 (stannar framför byggnaden), linjerna 58 och 59 (hållplats vid Österleden), linjerna 55 och 56 (hållplats vid Verkstadsgatan).
  • Egen bil, centralen för hälsa och välbefinnande har inget eget parkeringsområde, det finns parkeringsplatser vid Capellas allé.

Vi ses i Fiskehamnen i februari!
www.hel.fi/fiskehamnenscentralDELA
01.03.2018 16:15