Stödd sysselsättning och utbildning

Kvinna lagar frukt som efterrätt


 

Målet för tjänsterna för stödd sysselsättning är att ordna arbetsorientering för personer med utvecklingsstörning eller autistisk sjukdom och att sysselsätta dem på den öppna arbetsmarknaden. Tjänsterna är avsedda för personer som har fyllt 18 år.
Man kan ansöka om tjänsten genom enheten för stödd sysselsättning.

Den orienterande utbildningen är avsedd för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning som har passerat läropliktsåldern. Orienterande utbildning ordnas i regel av fostrans- och utbildningssektorn. Social- och hälsovårdssektorn ordnar orienterande undervisning i liten skala för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Den orienterande utbildningen innehåller bl.a. inlärning av teoretiska kunskaper och tillämpning av dessa i praktiken, rörelseövningar och boende- och arbetsträning.

Utbildningen ordnas på Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscentral.DELA
28.08.2017 15:57