Socialt arbete för funktionshindrade

Det sociala arbetet har som mål att främja de funktionsnedsattas möjligheter att klara sig på egen hand och att minska de begränsningar eller funktionsnedsättningen medför i det dagliga livet.

Socialarbetaren är en specialist i tjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp och samarbetar med bl.a. hemtjänsten, hemsjukvården, sjukhus och organisationer. Man kan diskutera med socialarbetaren, om handikappet eller sjukdomen medför svårigheter med tanke på boende, rörelseförmåga eller möjligheter över lag att klara sig hemma.

 DELA
31.12.2015 10:13