Hälso- och rehabiliteringstjänster

Funktionshindrade personer använder samma tjänster inom primärhälsovården som de övriga invånarna.
Specialtjänsterna omfattar en poliklinik för utvecklingsstörningar och sexualrådgivning.

Polikliniken för utvecklingsstörningar tillhandahåller stöd och handledning i specialfrågor som gäller frågan om att ha en utvecklingsstörning. Sexualrådgivningen hjälper med frågor som hänför sig till sexualitet, mänskliga relationer och känslor.DELA
18.06.2015 12:47