Boendetjänster

Boendetjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp är avsedda för personer som på grund av funktionshinder eller sjukdom permanent behöver hjälp med de dagliga funktionerna under olika tider av dygnet eller på andra sätt i speciellt stor utsträckning men som inte behöver långtidsvård på sjukhus.  

Tjänster ordnas både i stadens egna gruppbostäder för serviceboende och i enheter med köpt service.

Serviceboende kan även ordnas i klientens eget hem.

Boendetjänster som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda kan ordnas i den vårdbehövandes eget hem eller i boendeenheter där personalen är på plats antingen dygnet runt eller under vissa tider av dygnet enligt den vårdbehövandes behov.

Tjänsten ordnas utöver stadens cirka trettio grupphem också i enheter med köpt service.

Boendetjänster ordnas även i form av familjevård.

 DELA
18.06.2015 13:30