Suoraan sisältöön

Tjänster för unga

Enheten för tjänster för unga ordnar
- hälsovårdstjänster för studerande och ungdomar och unga vuxna som är utanför utbildningen och arbetslivet.
- socialarbetstjänster för klienter inom socialarbetet, Duuri, barnskyddets eftervård och Time out!-verksamheten.
- Luotsi-verksamhet för ungdomar i 13–15 års ålder
Dessutom hjälper enheten ungdomar att säkra utkomsten och att hitta alternativa boendelösningar.

Ungdomar som studerar vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en yrkeshögskola får service inom studenthälsovården.

Ungdomar som är utanför utbildningen och arbetslivet får service inom ramen för Terve arki (hälsokontroll).

För ungdomar i uppbådsåldern (värnpliktstjänstgöring eller civil tjänstgöring) ordnas Time out!-verksamhet.

Ungdomar som behöver stöd i sin livssituation, till exempel när det är fråga om utbildning, arbete, arbetslöshet eller boende, har möjlighet att få socialarbetstjänster. Socialarbetarens kontaktuppgifter söks med hemadressen: socialarbetet för unga. Information om utkomststödet och hur man ansöker om det finns på adressen: utkomststöd.

För ungdomar placerade utom hemmet eller inom eftervården finns socialarbetstjänster, tjänster för stödboende och arbetshandledning.

Ungdomar i 13–23 års ålder som är oroliga för sitt eget eller sina anhörigas missbruksproblem eller andra beroenden får använda tjänsterna på ungdomsstationer.DELA
18.06.2015 14:50