Hoppa till innehållet

Uusix-verkstäderna

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning tas in nya klienter. Man kan söka sig till arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, Helsingfors TYP eller TE-tjänsterna. Till arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning kan man söka sig via teamet för social rehabilitering.

 • Butiken och avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och avhämtningspunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) är stängda, förutom Uusix popup-butiken i Hagnäs saluhall. Butiken i Hagnäs saluhall står till tjänst fram till slutet av 2021.


  Ändringarna gäller fram till 30.4.2021.


 • Tfn 09 3108 9501
  Öppet måndag–fredag kl. 8–16
  Serviceområde hela Helsingfors

  Uusix-verkstädernas tio arbetsledare tar hand om verkstädernas sexton olika funktioner. Cirka 400 personer arbetar i verkstäderna och cirka 300 av dessa är klienter inom rehabiliterande arbetsverksamhet. I verkstäderna arbetar dessutom personer i arbetsprövning och stödsysselsatta personer.

  Verksamheten präglas av både etiska principer och hållbar utveckling. Arbetet motiverar och uppmuntrar och genom arbetet kan man hitta en ny riktning i livet.

  Klienter inom arbetsrehabilitering tillverkar presentföremål av återvinningsmaterial i verkstäderna. Uusix-verkstäderna tar emot återvinningsmaterial. Kontakta e-postadressen uusix.verstaat@hel.fi eller tfn 09 3108 9517.

  Uusix-verkstädernas produkter är utmärkta företagspresenter och de kan köpas även i en butik vid verkstäderna på Byholmen eller beställas direkt från verkstaden.

  I Uusix-verkstäderna vill man vara föregångare i både rehabiliteringsarbete och miljöansvar.  21.01.2021 16:09