Hoppa till innehållet

Social rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning tas in nya klienter. Man kan söka sig till arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, Helsingfors TYP eller TE-tjänsterna. Till arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning kan man söka sig via teamet för social rehabilitering.

 • Butiken och avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och avhämtningspunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) är stängda, förutom Uusix popup-butiken i Hagnäs saluhall. Butiken i Hagnäs saluhall står till tjänst fram till slutet av 2021.


  Ändringarna gäller fram till 30.4.2021.


 • Sociala rehabiliteringen syftar till att stöda och öka välbefinnandet, kontrollet över livet och arbets- och funktionsförmågan hos klienterna inom arbetsverksamheten.

  Enheten för social rehabilitering kan kontaktas av klienten, arbetsledaren, klientens anhöriga eller klientens egen anställd i en annan tjänst. Tjänsten är kostnadsfri för klienten.

  Handledaren av social rehabilitering och specialsocialarbetaren

  - samordnar klientprocesserna på verksamhetsstället tillsammans med chefen och arbetsledarna
  - styr, stöder och förstärker klienterna i rehabiliteringsprocessen
  - handleder klienterna i att utnyttja social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster och i att ansöka om socialskyddsförmåner
  - bedömer tillsammans med klienten och arbetsledaren klientens arbets- och funktionsförmåga, arbetslivsfärdigheter och kunskaper
  - samarbetar med de hänvisande enheterna och andra social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster
  - organiserar gruppverksamhet som stöder rehabiliteringen
  - samordnar det rehabiliterande fångarbetet.
  - deltar i att utveckla arbetsverksamheten ur rehabiliteringsperspektiv  25.02.2021 12:05