Hoppa till innehållet

Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledningen syftar till att stöda och öka välbefinnandet, kontrollet över livet och arbets- och funktionsförmågan hos klienterna inom arbetsverksamheten.

Enheten för rehabiliteringshandledning kan kontaktas av klienten själv, arbetsledaren, klientens anhöriga eller klientens egen anställd i en annan tjänst. Tjänsten är kostnadsfri för klienten.

Rehabiliteringshandledaren och specialsocialarbetaren

- samordnar klientprocesserna på verksamhetsstället tillsammans med chefen och arbetsledarna
- styr, stöder och förstärker klienterna i rehabiliteringsprocessen
- handleder klienterna i att utnyttja social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster och i att ansöka om socialskyddsförmåner
- bedömer tillsammans med klienten och arbetsledaren klientens arbets- och funktionsförmåga, arbetslivsfärdigheter och kunskaper
- samarbetar med de hänvisande enheterna och andra social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster
- organiserar gruppverksamhet som stöder rehabiliteringen
- samordnar det rehabiliterande fångarbetet.
- deltar i att utveckla arbetsverksamheten ur rehabiliteringsperspektiv06.12.2019 09:28