Hoppa till innehållet

Öppen arbetsverksamhet

Verkstadsgatan 2 E
PB 8640,00099 Helsingfors stad
Chef för öppen arbetsverksamhet Martti Koivula
Tfn 09 310 32502
Öppet måndag–fredag kl. 8.15–16

Strandvy med båt

Den öppna arbetsverksamheten tillhandahåller rehabiliterande sysselsättningstjänster i form av öppen arbetsplatsverksamhet vid stadens förvaltningar och affärsverk och som enskilda arbetsplatser inom den tredje sektorn.06.12.2019 09:29