Hoppa till innehållet

Öppen arbetsverksamhet

 

Verkstadsgatan 2 E
PB 8640,00099 Helsingfors stad
Chef för öppen arbetsverksamhet Arja Taimiaho tfn 3103 2585
Öppet måndag–fredag kl. 8.15–16

Strandvy med båt

Den öppna arbetsverksamheten tillhandahåller rehabiliterande sysselsättningstjänster i form av öppen arbetsplatsverksamhet vid stadens förvaltningar och affärsverk och som enskilda arbetsplatser inom den tredje sektorn.20.05.2022 16:09