Hoppa till innehållet

Öppen arbetsverksamhet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning tas in nya klienter. Man kan söka sig till arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, Helsingfors TYP eller TE-tjänsterna. Till arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning kan man söka sig via teamet för social rehabilitering.

 • Butiken och avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och avhämtningspunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) är stängda, förutom Uusix popup-butiken i Hagnäs saluhall. Butiken i Hagnäs saluhall står till tjänst fram till slutet av 2021.


  Ändringarna gäller fram till 30.4.2021.


 • Verkstadsgatan 2 E
  PB 8640,00099 Helsingfors stad
  Chef för öppen arbetsverksamhet Martti Koivula
  Tfn 09 310 32502
  Öppet måndag–fredag kl. 8.15–16

  Strandvy med båt

  Den öppna arbetsverksamheten tillhandahåller rehabiliterande sysselsättningstjänster i form av öppen arbetsplatsverksamhet vid stadens förvaltningar och affärsverk och som enskilda arbetsplatser inom den tredje sektorn.  21.01.2021 16:08